عاجل

البث المباشر

برگزاری انتخابات پارلمانی کویت برای پایان" بن بست سیاسی"

انحلال پارلمان و کابینه قبلی

مردم کویت شنبه برای تعیین نماینده های پارلمانی که باید با کابینه تحت کنترل امیر کویت همکاری کند، به پای صندوقهای رای می روند.

استعفای نماینده های پارلمان در این کشور نفت خیز که متحد آمریکا در منطقه است، باعث بی تحرکی وضعیت سیاسی شد.

کمتر از دو ماه پیش شیخ صباح احمد الصباح امیر کویت پارلمان این کشور را که 50 عضو دارد منحل اعلام کرد.

پیش از آن میان دولت و پارلمان اختلاف ایجاد شده بود و تمام اعضای کابینه به یکباره با شکایت از دخالتهای پارلمان در امور خود، استعفا داده بودند. پارلمان بارهای اعضای کابینه را استیضاح کرد.

محمد المقتدایی یک کارشناس کویتی می گوید که مردم کویت باید به گونه ای نمایندگان خود را انتخاب کنند که کشور از تنگنای ادامه یک بحران سیاسی خلاصی یابد.

او در یادداشتی در یک روزنامه کویتی نوشت که مردم باید به خرد، به منطق و به برنامه ها رای بدهند و سعی کنند تا افرادی را انتخاب کنند که به بی ثباتی سیاسی پایان داده شود.

نتخابات پارلمانی قبلی در سال 2006 برگزار شد. پیش از آن نیز پارلمان توسط شیخ صباح امیر کویت منحل اعلام شده بود.

بعضی از نمایندگان پارلمان بر خانواده حاکم فشار وارد کرده اند که اصلاحاتی را برای اقتدار بیشتر پارلمان خصوصا در زمینه تعیین اعضای کابینه اعمال کنند. ولی خانواده حاکم با این اصلاحات مخالف است.

تاکنون 275 نفر خود را نامزد 50 کرسی پارلمان کرده اند.
یکی از موضوعات اصلی بحثهای نامزدها درباره این است که با مازاد درآمد دولت به دلیل افزایش بهای نفت چه باید کرد.

در میان کاندیداها، 27 زن نیز دیده می شوند که برای اولین بار در سال 2005 حق شرکت در پارلمان را یافتند ولی در انتخابات قبلی هیچ زنی رای نیاورد.