عاجل

البث المباشر

فواد سینیوره مامور تشکیل کابینه جدید شد

با فرمان رییس جمهور لبنان

میشل سلیمان رییس جمهور لبنان با پیشنهاد اکثر اعضای پارلمان موافقت کرده و فواد سینیوره را به عنوان نخست وزیر لبنان، مسئول تشکیل کابینه دولت کرده است.

آقای سینوره سه سال پیش به نخست وزیری لبنان برگزیده شد و ائتلاف اکثریت در پارلمان بار دیگر او را به عنوان نخست وزیر دولت وحدت ملی پیشنهاد کرد.

دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که بر اساس مشورت با اعضای پارلمان، میشل سلیمان رییس جمهور لبنان از فواد سینیوره خواست تا دولت جدید لبنان را تشکیل دهد.

آقای سینیوره هم به خبرنگاران گفته است که در دولت جدید از جناحهای مختلف خواهد خواست که با یکدیگر همکاری کنند و دوره ای جدید را شروع کنند.

او گفت که دستش را برای همکاری با دیگر جناحها دراز می کند تا لبنان بحران را پشت سر بگذارد و امیدوار است که جناحهای سیاسی از درگیریهای اخیر لبنان درس گرفته باشند.

فواد سینوره که شخصی طرفدار غرب خصوصا آمریکا است، دولتی را رهبری خواهد کرد که مخالفان از جمله گروه حزب الله در این دولت از حق وتو برخوردار هستند.

ساختار قدرت در لبنان به گونه ای است که رییس جمهور باید از مسیحیان باشد، نخست وزیر از سنی ها و رییس پارلمان از طرف شیعه ها تعیین می شود.

ناظران می گویند که اقدام جناح اکثریت پارلمانی در معرفی کردن فواد سینیوره نشان می دهد که با وجود ناکامیهای سیاسی و نظامی اخیر، آنها هنوز انگیزه رویارویی با مخالفان دولت را دارند زیرا بسیاری از نمایندگان مخالف دولت، شدیدا مخالف نخست وزیری آقای سینیوره هستند.

منازعه بر سر قدرت میان دولت طرفدار غرب و جناح مخالف طرفدار ایران و سوریه باعث یک بحران 18 ماهه در لبنان شد که سر انجام به درگیری نظامی کشید و بعد با میانجی گری قطر به پایان رسید.

ناظران می گویند که پیش از این گمان می رفت که سعد حریری رهبر این ائتلاف به عنوان نخست وزیر نامزد شود ولی اکنون او ترجیح داده است تا همچنان به عنوان متحد نخست وزیر جدید باقی بماند.

آنها می گویند که یکی از دلایل این تصمیم این است که دولت جدید فقط تا زمان برگزاری انتخابات عمومی در سال 2009 عمر خواهد کرد. فواد سینیوره 65 ساله است و از سه سال پیش تاکنون نخست وزیر لبنان بوده است.

مخالفان دولت در دو سال اخیر همواره تلاش کرده اند تا او را وادار به استعفا کنند.