عاجل

البث المباشر

منع قانونی ختنه دختران در مصر بجز در صورت "ضرورت"

96,6% از دختران مصری چه مسلمان وچه مسیحی ختنه شده اند

مجلس شورای ملی مصر در جلسه روز شنبه 7-6-2008 خود با تصویب قانونی ، خنته دختران بجز در "شریط استثنایی" را جرم به شمار آورد . طبق اظهارات یک منبع پارلمانی طی گفتگو با خبر گزاری فرانسه درج "شرایط استثایی" راه را برای تفسیر قانون ودرنتیجه کاهش تآثیر آن باز خواهد کرد .

این منبع افزود که طبق قانون جدید ،مجازات ختنه دختران سه ماه تا دوسال زندان وپرداخت جریمه ای نقدی بمبلغ هزار تا پنجهزار لیره (118 تا 590 یورو) خواهد بود ، اما این قانون ختنه دختران را در صورت تشخیص ضرورت از سوی پزشک امکان پذیر می سازد .

این منبع پارلمانی اعلام داشت که قانون منع ختنه دختران در چارچوب قانون ویژه کودکان مورد تصویب قرار گرفت که از چندین هفته به شدت مورد بحث ومناقشه مجلس ملی مصر قرار داشت . کما اینکه سعد الکتاتنی رییس فراکسیون اخوان المسلمین در پارلمان طی اظهاراتی به خبرنگار فرانس پرس گفت " در اسلام مجازاتی برای ختنه در نظر گرفته نشده است " . وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این قانون را یک پیروزی برای جمعیت اخوان المسلمین بشمار می آورد ، گفت : بدون شک آری .

96,6% از دختران مصری چه مسلمان وچه مسیحی ختنه شده اند

محمد طنطاوی شیخ ازهر و اسقف شنوده رهبر مسیحیان قبطی بارها تاکید کرده اند که هیچگونه اساس دینی برای ختنه دختران در تعالیم اسلامی ویا مسیحی وجود ندارد ، در حالیکه طبق گزارشهای رسمی دولتی که به دنبال پژوهشهای انجام شده در سال 2005 روی زنان از گروههای سنی 15 تا 45 سال ،منتشر گردید ، نشان می دهد که 96,6% از دختران مصری چه مسلمان وچه مسیحی ختنه شده اند .
طرفداران ختنه دختران بر این باور هستند که در صورت "بسیار برجسته" بودن اعضای تناسلی زن انجام ختنه مشروع می باشد ،کما اینکه این عمل را برای پاکدامن نگهداشتن زنان ضروری می بینند .

از سوی دیگر حاتم الجبلی وزیر بهداشت مصر به منظور مبارزه با این پدیده کهنه وقدیمی با اصدار بخشنامه ای در ژوئن سال گذشته انجام ختنه توسط پزشکان وکارکنان دستگاههای درمانی در مراکز عمومی وخصوصی را ممنوع اعلام کرد.
شایان ذکر است که دولت مصر ده سال پیش نیز ختنه دختران را ممنوع اعلام کرده بود ،ولی استثنائا به بعضي از پزشکان در صورت وجود بیماری اجازه انجام آن را داده بود .

ترجمه بخش فارسی العربیه . نت