عاجل

البث المباشر

اسرائيل موافقت رسمى آتش بس را با حماس به مدت 6 ماه اعلام كرد

کشته شدن یک شهروند فلسطینی قبل از اجرای آتش بس

حكومت اسرائيل آتش بس با جنبش حماس را بطور رسمى پذيرفت واعلام داشت كه از روز پنجشنبه برای شش ماه به اجرا گذاشته ميشود.

توافق اسرائيل با آتش بس را رايو رسمى این کشور پخش کرد، ودر اعلاميه که در این رابطه منتشر شده آمده است كه ايهود المرت نخست وزير اسرایيل، وايهود باراك بعد از ديدار با عاموس گلعاد وزير دفاع اين كشور كه مسئوليت گفتگو با میانجی مصرى را بعهده داشت با برقراری آتش بس موافقت كردند.

جلعاد در مورد اجراى هر چه زوتر گفتگو جهت آزاد كردن گلعاد شاليط سرباز اسرائيلى كه در سال 2006 توسط سه گروه فلسطينى ربود شده بود تاكيد كرد.

مشعل :پايان دادن به محاصره

از سوى ديگر خالد مشعل رييس دفتر سياسى حماس گفت "اين آتش بس كه با ميانجى گرى مصر صورت گرفته اسرائيل را ملزم به پايان دادن به محاصره نوار غزه ميكند، وافزود كه "هر گونه نقض آتش بس از سوى اسرائيل بدون عكس العمل نخواهد ماند. "

آقاى مشعل اين توافق را "توافق دو جانبه" خواند وافزود"آتش بس دايمى براى يك و نيم ميليون فلسطينى كه از محاصره نواز غزه رنج میبرند بسیار سودبخش ومفيد خواهد بود، وپايبندى اسرائيل به اين آتش بس برايش اطمینان بخش خواهد بود.

مشعل هنگام ديدار از كشور امارات متحده عربى تاكيد كرد " درين توافق نامه در باره سرباز اسرائيلى گلعاد شاليط وهمچنين بازگشایى گذر گاه مرزى رفح ذکری بمیان نیامده است ، وي افزود "دشمن تلاش داشت قضيه شاليط را با آتش بس يكجا كند، ولى ما آنرا رد كرديم، ودر پيشنهاد اخير مصر ربطى ميان اين دو موضوع وجود نداشت" وی ادامه داد : "قضيه گلعاد شاليط به موضوع توافق برسر مبادله اسرا ارتباط دارد، كه شامل آتش بس دو جانبه واز بين بردن محاصره غزه وباز كردن گذرگاه ها ميباشد.

آقاى مشعل بر ادامه گفتگوها ميان جنبش فتح ،حماس ،مصر وکشورهای اروپایى به منظور بازگشاى گذرگاه رفح تاكيد كرد، وهچنان یاد آور شد تا وقتيكه اسرائيل زندانيان فلسطينى را طبق فهرست ارایه شده از سوى حماس آزاد نكند شاليط نیز آزاد نخواهد شد.

وی گفت "اسرائيل فهرستى از اسامى زندانيان را كه بر اساس توافقنامه قبلى ما مطرح شده رد كرده است، ولى ما بر موضوع آزادى ورها نمودن آن تعداد كه قبلا مورد توافق قرار گرفته بود اصرار داريم، وبدون آن گلعاد شاليط آزاد نخواهد شد" وی افزود " تعداد زندانيان فلسطينى 11600 نفر است كه بيشتر آنان بيمار هستند وتابحال محاكمه نيز نشده اند ودر ميان آنان زن وکودک وبعضی از اعضاى حكومت فلسطينى نيز وجود دارند.

تردید ایالت متحده آمريكا

حكومت آمريكا پیش ازينكه اسرائيل موافقت رسمى خود را اعلام دارد ، برقراری "آتش بس" را اشکارا مورد تردید قرار داد ، توم كيسى سخنگوى وزارت امور خارجه این کشورگفت "اگر گزارشهاى دریافتی در اين مورد صحيح باشد اما این امر مـتأسفانه گروه حماس را از اقدامات تروريستى باز نخواهد داشت"

به اجرا در آمدن توافقنامه

از سوی دیگر امروز پنجشنبه 19-6-2008 چند ساعت پیش از اجرای عملی توافقنامه آتش بس با جنبش حماس ،اسراییل منطقه حجر الدیک دروسط غزه را زیر آتشبار توپخانه گرفت که در نتیجه آن یک شهروند فلسطینی کشته ودو نفر دیگر زخمی شدند .

و از سوی دیگر سامی ابو زهری سخنگوی حماس در ساعت 6 بامداد پنجشنبه به وقت محلی (3 بامداد به وقت گرینویچ) اجرای عملی توافق بعمل آوده با اسراییل را اعلام داشت وپایبندی حماس به این توافقنامه وتلاش برای داوم آن را مورد تاکید قرار داد .
سخنگوی ارتش اسراییل از پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران در این رابطه خودداری کرد ولی رادیوی عمومی ورادیوی نظامی اسراییل هردو به اجرا در آمدن توافقنامه آتش بس را اعلام داشتند .
رادیوی عمومی اسراییل اظهار داشت : ارتش اقدامات لازمه را اتخاذ کرده است ولی هیچگونه دستوارتی برای چگونگی پاسخ دادن به نقض احتمالی آتش بس از سوی فلسطینیها را در اختیار ندارد .