عاجل

البث المباشر

ثبت"مداین صالح"سعودی بعنوان یک اثر تاریخی استثایی در یونسکو

سه کلیسای ارمنی در آذربایجان ایران جزو اماکن ثبت شده می باشد

مداین صالح که عبارت است از سازه های سنگی تاریخی در شمال کشور عربستان سعودی ،در اجلاس روز دوشنبه 7-7-2008 کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو در ایالت کبک کانادا ،به فهرست میراث استثنایی جهانی افزوده شد .

این مجموعه سنگی ثبت شده شامل مقابر بسیار بزرگی است که به خوبی حفاظت شده و تاریخ سنگ نمای خارجی آن به قرن اول پیش از میلاد باز می گردد ،این آثار دارای حدود 50 سنگ نوشته ونقشهای درونی است که متعلق به مرحله پیش از نبطیان است ودر 500 کیلومتری جنوب آثار باستانی "البترا" قرار دارد که امسال به عنوان یکی ازعجایب هفتگانه جدید جهان بر گزیده شده بود .

این مجموعه تاریخی گواه منحصر به فرد تمدن نبطیان است که در برگیرنده 111 مقبره مزین ونیز سیستم آبیاری تاریخی است که نشانده تخصص نبطیان در زمینه سازه های آبی است .

این کمیته همچنین منطقه کوهستانی مورن را که 550 متر ارتفاع دارد وپناهگاه بردگان درقرنهای هفدهم وهیجدهم در جزیره موریس بوده به فهرست میراث بین المللی افزود .

منطقه تولو در فوجیان چین که در قرون 12 و20 در جنوب این کشور بنا شده ونیز سه کلیسای ارمنیان با نام های قره کليسا يا سنت تادئوس، سنت استپانوس، زور زور (کلیسای مریم مقدس) در استان آذربایجان ایران را که تاریخ بنای آنها به قرن هفتم میلادی باز می گردد به فهرست آثار باستانی جهانی افزوده شد .

از سوی دیگر یونسکو با افزودن منطقه طبیعی جزیره بالی به این فهرست موافقت نکرد زیرا آن را دارای یک ارزش استثنایی بشمار نیاورد که در چنین صورتی کشور ارایه دهنده پیشنهاد می تواند پرونده اماکن تاریخی ارایه شده را تکمیل کرده وبار دیگر به یونسکو بفرستد .

تا کنون تعداد اماکن تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو به 855 اثر تاریخی استثایی بالغ گردیده است .