.
.
.
.

مصربا فيلم"خميني امام خون"به فيلم"اعدام فرعون"پاسخ می دهد

سناریست فیلم،یکی از اعضای برجسته حزب ملی مصر می باشد

نشر في:

سردبیر روزنامه "الوطني اليوم" سخنگوی رسمی حزب ملی حاکم در مصر ، آغاز به کار پروژه تولید یک فیلم جدید بنام "خمینی امام خون" را اعلام کرد ، وی این فیلم را پاسخی مستقیم ،به "توهین ایرانیان" از طریق فیلم "اعدام فرعون" به محمد انور السادات و تلاش آنان برای خدشه دار نمودن شخصیت میهنی وی برشمرد ،ووی را سمبل مصریان در جنگ وصلح بحساب آورد .

تولید فيلم ايرانى "اعدام فرعون" با بازتاب گسترده ای در مصر روبرو شده است ، وزارت امور خارجه این کشور با به حضور طلبیدن بالاترین نماینده سیاسی ایران در قاهره ،روز دوشنبه 7-7-2008 نسبت به بحرانی شدن روابط میان دو کشور، وزیان دیدن این روابط در نتیجه فیلم یاد شده هشدار داد ،این فیلم ترور رییس جمهور فقید مصر انور السادات را به تصویر می کشد .

این فیلم مستند "اعدام فرعون" نام دارد وطبق گفته تولیدکنندگان آن "تصفیه انقلابی رییس جمهور خائن مصر توسط شهید خالد اسلامبولی " را نشان می دهد ، خالد اسلامبولی متهم اصلی ترور سادات بود که پس از محکومیت در سال 1982 به دار کشیده شد .

فيلم "إمام خون"

محمد حسن الفي، سردبیر روزنامه "الوطني اليوم" وعضو برجسته کمیته تبلیغات حزب ملی حاکم در مصر ، به "العربیه .نت" گفته است کارهای مقدماتی تهیه سناریوی فیلمی بنام "خمینی امام خون" را چندی پیش آغاز کرده است ، وی افزود که فصل اول این فیلم بپایان رسیده است وکارگردان معروف مصر "محمد فاضل" این فیلم را کارگردانی خواهد کرد ویک شرکت خصوصی تولید فیلم را برعهده خواهد گرفت .

الفی ضمن گفتگوی خود با"العربیه .نت" جزئيات سناریوی فیلم "خمینی امام خون "را چنین توضیح داد :" این فیلم حرکت تندروانه خمینی از پاریس به ایران ، وتاثیر این تندروی بر مصر ، طی دهسال اول عمر این حرکت یعنی در مرحله ریاست جمهوری حسنی مبارک ونیز در معرض خطر قرار گرفتن امنیت ملی مصر در این مدت را به نمایش خواهد گذاشت.

الفی توضیح داد که فیلم مزبور جزئيات دقیق ترور سادات وتاثیر پذیری اجرا کنندگان آن از افکار خمینی را نشان خواهد داد".

او اضافه کرد این فيلم " افکار خمینی را به بحث خواهد کشید ونشان خواهیم داد که وی امام عقیده اسلامی - که عقیده صلح است ونه عقیده ترور- نیست ، بلکه امام خون بوده است ."

وی در ادامه سخنانش در این باره گفت ": برای همگی توضیح خواهیم داد که چگونه پرزیدنت فقید انور السادات پیروزی اراده سیاسی را در جنگ اکتبر به نمایش گذارد ،وی شخصیتی میهنی بود که تمامی مصریان حتی مخالفینش ، دوستش داشتند ، سادات در جنگ وصلح ، پیروزی را برای ملتش به ارمغان آورد . ولیکن پیروزیهایش او را به سوی صدور انقلاب ،تندروی ، راه اندازی امواج ترور وبرهم زدن ثبات کشورهای همسایه سوق نداد واین عکس آن چیزی است که در انقلاب ایران اتفاق افتاد ."

موضع سادات نسبت به شاه

خانواده انور السادات اعلام داشته بود که از تولیدکنندگان فیلم "اعدام فرعون" شکایت خواهد کرد . خانم جیهان ،همسر رییس جمهور فقید مصر ازهمسرش فقیدش به عنوان" درخت پرباری که ایرانیان به سویش سنگ اندازی کردند "یاد کرد ..."ولیکن نتوانستند چیزی از جایگاهش بکاهند ".

او با شرکت در مشهورترین برنامه تلویزیونی مصر بنام "البیت بیتک " (این خانه ،خانه توست) که از کانال دوم مصر پخش می شود ،روز شنبه گذشته در این باره گفت :" تهران موضع غیرعادلانه ای نسبت بوی (انور السدات) دارد ، زیرا وی جهت جبران کمکهای شاه درجنگ اکتبر به مصر از او در کشور ما استقبال کرد ،وهنگامیکه فوت کرد می بایست که با وی به عنوان یک شاه برخورد کند ."

بحران ناشی از فیلم "إعدام فرعون" به مجلس شورای مصر نیز کشیده شد ،این مجلس از مقامات ایران خواسته است که به منظور اثبات حسن نیت برای برقراری دوباره روابط میان دو کشور،نمایش فیلم یاد شده را متوقف سازند ،پارلمان این کشور روز گذشته 13 -7-2008 با صدور بیانیه ای از وزارت امور خارجه مصرخواست تا به اقدامات خود برای مقابله با آنچه که از آن به عنوان برخورد نا خوشایند با ملت مصر وسمبلهایش نامید ،ادامه دهد . در این بیانیه آمده است ،گفته ایران مبنی بر اینکه این فیلم منعکس کننده موضع رسمی این کشور نیست را با در نظر گرفتن درهم آمیختن موضع رسمی وغیر رسمی در این کشور،نمی توان به آسانی پذیرفت .