.
.
.
.

به قدرت رسیدن ژنرال ها در موریتانی در پی یک کودتای نظامی

کودتاچیان رییس جمهور ونخست وزیررا باز داشت کردند

نشر في:

فرماندهان بزرگ نظامی در موریتانی با دست زدن به یک انقلاب نظامی و بازداشت رییس جمهور منتخب این کشور قدرت را در دست گرفتند .

به گزارش روز چهارشنبه 6-8-2008 خبرنگار تلویزیون العربیه از نواکشوت پایتخت موریتانی هم اکنون آقای سيدي ولد الشيخ عبدالله رییس جمهور این کشور در یکی از پادگانهای نظامی گارد ریاست جمهوری در بازداشت به سر می برد وکودتاچیان همچنین یحی ولد محمد نخست وزیر ونیز وزیر کشور را بازداشت کرده اند .

این کودتا به دنبال صدور فرمان ریاست جمهوری این کشور جهت عزل سه نفر از فرماندهان نظامی موریتانی به وقوع می پوندد ،این فرماندهان متهم شده بودند از تعدادی از نمایندگان پارلمان که از حزب رییس جمهور استعفا داده اند حمایت کرده اند .

خبرنگار العربیه ،نقل وانتقال تعداد زیادی از نیروهای ارتش را در خیابانهای نواکشوت گزارش کرده است ،وی می گوید که نظامیان ساختمان رادیو وتلویزیون رسمی را که پخش برنامهای عادی خود را متوقف کرده ،به محاصره در آورده اند وکلیه ادارت دولتی تعطیل می باشد .

خبرنگار العربیه می گوید که "مهندس" کودتای نظامی موریتانی ،ژنرال محمد ولد عبد العزيز می باشد که نامش در لیست فرماندهان عزل شده توسط رییس جمهور این کشور آمده است .

شایان ذکر است که دمکراسی نوپای موریتانی در پی استعفای دسته جمعی 48 نفر از نمایندگان پارلمان از عضویت حزب حاکم در این کشور وتصمیم آنان برای تاسیس یک حزب جدید با بحران عمیقی روبرو گردید و نفوذ رییس جمهور منتخب این کشور در نتیجه فقدان اکثریت پارلمانی به حد اقل خود رسید .