.
.
.
.

صدور حکم بازداشت معمرقذافی در ارتباط با پرونده موسی صدر

در صورت اثبات حکم ،مجازات قذافی و 6 نفر دیگر اعدام خواهد بود

نشر في:

دستگاه قضایی لبنان ،حکم بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی را به اتهام "تحریک برای ربودن" روحانی شیعه لبنانی امام موسی صدر که 30 سال پیش هنگام دیدار از لیبی نا پدید شد،صادر کرد .

به گفته منابع قضایی لبنان روز چهارشنبه 27-8-2008، حکم بازداشت را که شامل 6 شهروند لیبیایی دیگر نیز می شود ،قاضی دادگستری لبنان سمیح الحاج صادر کرده است و در کیفرخواست ، اتهاماتی همچون مشارکت در جرم و تحریک جنگ فرقه ای نیز درج شده است که مجازات آن می تواند اعدام باشد .

لازم بیاد آوریست که امام موسی صدر در سال 1978، به همراه شیخ محمد یعقوب ویک خبرنگار لبنانی بنام عباس بدر الدین از کشور لیبی بازدید به عمل آورد ومقامهای لیبی گفتند که وی در کمال صحت وسلامتی از لیبی خارج شده است ولی با این همه گمان می رود که وی پس از ربودنش به قتل رسیده باشد .

قوه قضایی لبنان ضمن صدور حکم بازداشت خواهان احضار قذافی و6 متهم دیگر به مقر شورای قضایی لبنان در بیروت شده است .

در احضاریه ای که آقای الحاج شامگاه روز گذشته امضا کرده است ،چنین آمده است :" ما مقرر می داریم تا مدعی علیه ،معمر قذافی ،بر طبق ماده 569-218 قانون جزایی لبنان به اتهام تحریک به ربودن جناب امام موسی صدر و محرومیت وی از آزادی ،بازداشت شود."

گفتنی است که مجازات در نظر گرفته شده در قانون مبارزه با تروریسم در لبنان برای اتهامات اقامه شده علیه قذافی ،اعدام می باشد . درسال 1986 پرونده دیگری که علیه لیبی در این خصوص در دادگاه مطرح شده بود به علت در دسترس نبودن اثبات بسته شد. ولیکن در اوت سال 2004 دادگستری لبنان اعلام داشت مدارک جدیدی در دست دارد که باز کردن دوباره پرونده را ممکن می سازد.

امام موسی صدر بنیانگذار جنبش شیعی امل می باشد که پیش از جنگ داخلی این کشور در سال 1975 به مبارزه با فقر در میان شیعیان لبنانی برخاسته بود . وی در آن شرایط که کشور غرق در بی نظمی وکشمکش بود ،مردم را دعوت به سعه صدر و احترام عقاید وادیان یکدیگر می کرد و درهمان حال برای ایجاد تشکیلاتی برای شیعیان تلاش داشت .

موسی صدر در سال 1928 در ایران به دنیا آمد وبه لبنان مهاجرت کرد وشخصیت وی همچنان مورد احترام شیعیان این کشور است .