عاجل

البث المباشر

عبدالمالك ريگي در مصاحبه با العربيه از تشكيلات خود مى گويد

برنامه تلویزیونی صنعت مرگ

"جندالله سازمانى است مدافع آزادى و جنبشى است مردمى كه از ميان اهل سنت و بويژه بلوچهاى ايران سر بر آورده و از حقوق مردم سنى مذهب و بلوچها دفاع مى كند".

بدين گونه رهبر تشكيلات جندالله، كه در بلوچستان ايران فعاليت مى كند سخن خود را با بكرعطيانى خبرنگار العربيه آغاز كرد. وى به خبرنگار گفت: "ما نهضتى هستيم كه دفاع از حقوق اهل سنت، و مردم سنى كردستان، خراسان، بندرعباس و بلوچستان را بر عهده گرفته ايم. اين مهمترين هدف سازمان ماست و عنصر اساسى در اساسنامه اين تشكيلات است. ما هميشه در ديدارهايمان با افراد حكومتى بر اين هدف پا فشارى كرده ايم".

عبدالمالك ريگى در يكى از سرى برنامه هاى "صناعة الموت" (صنعت مرگ) كه در تاريخ 19/10/ 2008با اجراى خانم ريما صالح از كانال ماهواره اى العربيه پخش گرديد، ظاهر شد و به آقاى عطيانى كه در كوههاى صعب العبور مثلث مرزى ايران، پاكستان و افغانستان به ديدار وى رفته بود، گفت: "برادران بلوچ ما از يك سو از فشارهاى دينى و مذهبى رنج مى برند و از سوى ديگر تحت فشار مسائل قومى و ملى قرار دارند. حكومت شيعه ايران از آغاز سيطره انقلاب خمينى، براى اين مردم مشكلات دينى جدى بوجود آورده است. اهل سنت از اين سياستهاى تجاوز گرانه به تنگ آمده اند و براى همين است كه آنان از تشكيلات ما حمايت مى كنند و در كنار ما مى ايستند".

ريگى در پاسخ به سوالى در رابطه با حقوق مورد تقاضاى گروه خود گفت: "ما از حاكميت ايران چيزى جز اين نمى خواهيم كه ما را شهروند اين كشور بداند. ما فقط مى خواهيم از همه حقوقى كه مردم شيعه ايران از آن برخوردارند، برخوردار باشيم. ما نمى خواهيم در اين كشور تبعيضى بين شيعه و سنى وجودداشته باشد". وى افزود: " شيعيان در ايران آزادند كه از عقايد خود سخن بگويند، افكار خود را بلند و آزاد ابراز كنند و از عقايد اهل سنت انتقاد كرده ، با كتابها و رسانه هاى خود اين عقايد را مورد حمله قرار دهند. ليكن سنيها نمى توانند از عقايد و مذهب خويش دفاع كنند و به افتراهاى شيعيان پاسخ گويند". وى توضيح داد: "اگر يكى از علماى اهل سنت جرأت به خرج دهد و سخنى در اين زمينه ها بگويد، به سرعت روانه سياهچالها مى گردد. حال آن كه تنها جرم او دفاع از عقيده خويش، پاسخ به كتابى افترا آميز عليه مذهبش، ويا توضيح شبهه اى است". رهبر جماعت جند الله به تجربه شخصى خود در زمينه پاسخگويى و تبليغ مذهب اشاره كرد و گفت: "من خود در كردستان فقط به اين جرم روانه زندان شدم كه مذهبم را تبليغ كردم. كار ما دعوت شيعيان نبود بلكه فقط به آگاه كردن برداران سنى خويش نسبت به بعضى از عقايد اين مذهب مشغول بوديم. من فقط به دليل تبليغ مذهب خويش به زندان افتادم حال آن كه چنين تبليغى در همه جاى دنيا حتى در كشورهاى ضد اسلامى همچون امريكا، بريتانيا و ساير كشورها و چه بسا اسرائيل مى توان آشكارا از دعوت به دين و مذهب خود سخن گفت، اما سنى ها در ايران از كوچترين حقوق خود نيز برخوردار نيستند".

وى در اين مصاحبه نمونه هايى از وضع اهل سنت در تهران را اين گونه توصيف كرد: "مردم سنى مذهب در تهران پايتخت ايران بيش از نيم ميليون نفرند كه آنان از آغاز اين انقلاب شوم تاكنون حتى نتوانسته اند يك مسجد را براى برگزارى شعائرخويش برپا كنند". ريگى همچنين گفت: در شهر مشهد دومين شهر بزرگ ايران، فقط يك مسجد داشتيم كه نامش مسجد شيخ فيض بود، اما در يك شبانه روز ادعا شد كه مسجد در طرح توسعه شهردارى واقع است و يك شبه آن را منهدم كردند، حال آن كه در همين شهر چندين كليساى متروكه همچنان پابرجا مانده است". وى افزود: "آنان در صالح آباد يك مدرسه دينى را خراب كردند كه در آن 300 طلبه به يادگيرى علوم دينى مشغول بودند. آن مدرسه، بزرگ و مشهور بود و شامل مسجد جامع بزرگى نيز بود. ليكن اين مسجد و مدرسه را از بيخ و بن بركندند".

عبدالمالك ريگى در ادامه اظهار داشت: اهل سنت در شهر شيراز مسجدى داشتند كه امامت آن را دكتر مظفريان بر عهده داشت. او يك پزشك شيعه بود كه به مذهب سنى روى آورد و مسجدى را در شهر خود ساخت. او را كشتند و مسجد را ويران كردند". وى افزود: "اين نظام بسيارى از علماى ما را از بين برد".

عبدالمالك ريگى راجع به تلاش براى ساختن يك مسجد سنى در پايتخت ايران گفت: "هيئتهاى زيادى از علماى اهل سنت از ابتداى حاكميت جمهورى اسلامى تا كنون نزد رهبر و رياست جمهورى و ساير زعماى قوم رفتند و از آنان مجوز ساختن يك مسجد را تقاضا كردند، آرى فقط يك مسجد! اما اين حاكميت به شدت از دادن چنين مجوزى خوددارى كرد. در تهران مسيحيان كليساهاى خود را دارند و يهوديان و زرتشتيان نيز داراى معابد خاص خود هستند ليكن اهل سنت حتى يك مسجد از خود ندارند.".

وقتى خبرنگار العربيه پرسيد: آيا چنين محدوديتهايى دليل موجهى براى تشكيل جماعتى مسلح و اقدام به آدم ربايى و قتل مى باشد؟ آيا فكر نمى كنيد اين كارها حيثيت شما را خدشه دار مى كند؟ رهبر جند الله پاسخ داد: "عقل و دين به ما اين اجازه را مى دهند كه براى به دست آوردن حقوق مذهبى و ملى و به خاطر پاسدارى از هويت خويش مبارزه كنيم. دين مبين ما به ما اجازه مى دهد كه در صورت بسته شدن همه راههاى رسيدن به حقوق خود و حمايت از دين خويش به جنگ و مبارزه به عنوان آخرين چاره روى آوريم". وى در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد امكان مذاكره با حكومت و كنار نهادن اسلحه گفت: "در صورتى كه دولت ايران رسماً شخص يا هيئتى را براى مذاكره تعيين كند و به آن اختيارات تام دهد و به نمايندگى از خود براى گفتگو بفرستد، ما آمادگى مذاكره را داريم". او گفت: "ما دولت را به مذاكره اى رسمى و علنى با حضور طرفهاى بين المللى فرا مى خواينم." ريگى توضيح داد: "ما هم اكنون نيز با حاكميت ايران گفتگو داريم ولى اين گفتگو رسمى نيست. ديدارهايى است كه بين ما و افرادى از وزارت اطلاعات و دفتر رياست جمهورى صورت مى گيرد. وى اشاره كرد: آنان از سويى با ما به گفتگو مى نشينند و از سوى ديگر براى از بين بردن ما دسيسه چينى مى كنند".

عبدالمالك ريگى تأكيد كرد: "ما چيزى جز اين نمى خواهيم كه به ما اجازه دهند زندگى سياسى آزادى را در سايه وجود دولتهايى سياسى داشته باشيم. در آن صورت خواهيد ديد كه اسلحه را به كنارى نهاده به زندگى سالم، آزاد و پاك سياسى روى مى آوريم". با اين حال وى افزود: "دولت ايران به خوبى مى داند كه اگر چنين امكانى را به ما بدهد مردم ما در بلوچستان نهضتى سريع خواهند داشت. حكومت ايران تنها با نيروى رسانه ها و سلاح كشتار و خونريزى بر گرده ملت سوار است". ريگى همچنين افزود: "شايد مطلبى را كه اخيراً در روزنامه صبح زاهدان چاپ شد خوانده باشيد كه از زبان شهريارى نماينده حكومت ايران نوشت: ما 700 تن از افراد جند الله را دستگير كرديم و در زندانهاى خويش داريم، لذا از حكومت مى خواهيم كه هر چه زودتر اينها را بكشد زيرا بيت المال مسلمين غذايى براى چنين افرادى ندارد. آرى اين ارزش جوانان سنى نزد حكومت ايران است. اين جايگاه شهروند از ديد آنهاست. عبدالمالك ريگى به اين موضوع اشاره كرد كه:" دو ماه پيش دو تن از علماى اهل سنت به دار آويخته شدند." وى افزود: به رغم همه اين جنايات ما آماده گفتگو هستيم به شرط آن كه طرف مقابل صداقت و خلوص نيت نشان دهد. ليكن به هر حال ما تنها با گفتگوى رسمى كه در آن دولت به ما به چشم يك حزب رسمى از ميان اين ملت سركوب شده بنگرد، موافقت مى كنيم".

خبرنگار العربيه ازآن چه كه راجع به ارتباط اين گروه با القاعده گفته مى شود، ونيز از وابستگى جندالله به غرب و به ويژه سازمانهاى جاسوسى امريكا مطرح مى شود، پرسيد. ريگى در پاسخ اظهار داشت:"هيچگونه ارتباطى با القاعده نداريم. جندالله يك جنبش اسلامى است اما اين بدان معنا نيست كه هر جماعت و جنبش اسلامى را مرتبط با القاعده و طالبان بخوانيم. ما يك نهضت اسلامى هستيم كه هيچ روابطه اى با القاعده و طالبان نداريم، نه در گذشته داشته ايم و نه قصد داريم درآينده داشته باشيم. اينها شايعاتى است كه حكومت تهران به راه مى اندازد. اين حكومت دو پهلو سخن مى گويد از سويى ما را وابسته به القاعده نشان مى دهد تا حيثيتمان را در سطح جهان لكه دار كند. رسانه هاى جهانى در اذهان مردم جهان، اين ايده را كاشته اند كه القاعده يك جنبش تروريستى است، لذا حكومت تهران سوار بر اين موج شده و شايع مى كند كه ما به القاعده وابسته ايم تا به جهانيان بگويد ما يك جنبش تروريستى هستيم. از سوى ديگر ما را وابسته به امريكا و غرب نشان مى دهد. به اين دليل كه اهل سنت در ايران از غرب و امريكا نفرت دارند. امروزه مسلمانان از امريكا متنفرند زيرا سياستهاى دو گانه اى را از آن مشاهده مى كنند ومى بينند امريكا از سويى به دمكراسى فرا مى خواند و از سويى بر سر مردم بيگناه بمب مى ريزد.

ريگى در پاسخ به اين سوال كه آيا جنبش جندالله ارتباطى با فشارهاى امريكا جهت متوقف كردن برنامه هسته اى ايران دارد؟ اظهار نمود: "ممكن است امريكايى ها مواضع ما را دستاويز قرار دهند و به ايران چنين وانمود كنند كه جندالله نيز ابزارى از ابزارهاى آنهاست. ممكن است از اين امر استفاده كرده به ايران فشار آورند. ليكن واقعيت جز اين است". وى تأكيد كرد: "اگر ملتى از حكومتش پشتيبانى كند هيچ نيرويى در جهان، هر نيرويى كه باشد، امريكا، اروپا و يا هر نيروى ديگرى، نمى تواند آن حكومت را از پاى در آورد. ليكن اگر حكومتى ملت خود را خشمگين سازد، بدون شك اين ملت براى چنين حكومتى خطر آفرين خواهد بود". او سپس افزود: "هيچكس با آمدن امريكا به منطقه موافق نيست. ما در جند الله به شدت با هجوم امريكا به ملتهايمان در عراق و افغانستان مخالفيم و آن را اشغال سرزمينهاى خود مى دانيم". با اين حال هنگامى كه از وى سوال شد: به هر حال در صورت بروز چنين حالتى، اگر واقعاً امريكا به ايران حمله كند آيا در مقابل امريكا مى ايستيد؟ اظهار داشت: "اگر امريكا به ايران حمله كند ما مسئله را با مردم اهل سنت خويش و به ويژه با ملت بلوچ مورد بررسى قرار مى دهيم و در آن زمان تصميم مقتضى را خواهيم گرفت. به نظر من مبارزه ما تنها بر پايه نبرد مسلحانه نيست ما خواسته هاى خود را داريم. اين خواسته ها را مى توان با امريكاييها مطرح كرد. اگر حقوق و خواسته هاى ما را تضمين و تأمين كنند فبها وگرنه بين ما و آنان شمشير حاكم خواهد بود". عبدالمالك ريگى در مورد روابط تشكيلاتش با كشورهاى منطقه گفت: "در گذشته شايد ارتباطاتى در سطح ديپلماتيك براى مطرح كردن مسائل و مشكلات اهل سنت با بسيارى از كشورهاى اسلامى و بسيارى از كشورهاى ديگر داشته ايم. ولى به هرحال تا كنون هيچيك از كشورها به ما كمك نكرده است". وى در مورد پاكستان گفت: "دولت پاكستان بارها ما را مورد طرد و تعقيب قرار داده است و موانع بسيارى بر سر راهمان گذاشته است، با اين حال ما به اين كشور احترام مى گذاريم و تلاش مى كنيم مرزهاى آن را مورد تجاوز قرار ندهيم". ريگى در مورد ربوده شدگانى كه به اسارت نيروهايش در مى آيند گفت: "آنها فقط به كوههاى بلوچستان ايران كه همچنان آزاد مانده اند، برده مى شوند. او در مورد تعداد نيروهايش و نحوه فعاليتشان گفت: "ما تلاش مى كنيم كه در هر ماه 20 الى 30 و گاه 50 نفر را آموزش دهيم و آنان را به مناطق داخلى ايران بفرستيم. ولى مجموع كسانى كه تا كنون از سوى ما آموزش ديده اند شايد بيش از 2000 تن شده باشند. اينان كسانى هستند كه از نظر نظامى، سياسى و رسانه اى توسط ما آموزش ديده اند. اما آنها كه در كوهها مقاومت مى كنند بيش از 200 نفر نيستند. البته اين افراد جابجا مى شوند يعنى كسانى مى روند و نيروهاى جديدى جاى آنها را مى گيرند و چنين است كه گردونه ما مى چرخد. بيشتر برنامه هاى ما شامل آموزش جوانان و اعزام آنان به درون كشور مى باشد كه در صورت نياز فرا خوانده خواهند شد".

خبرنگار العربيه پرسيد: فعاليتها، عمليات و جنگ افزار خود را چگونه تامين مالى مى كنيد؟ ريگى پاسخ داد: "مردم بلوچ از ما حمايت مى كنند و در كنار ما ايستاده اند. ثروتمندان اهل سنت و برادران ديگرى از سنيان داخل و خارج كشور كه با دردهاى ما آشنايند و مسائل ما مورد توجه آنان است نيز به ما كمك مى كنند". وى در مورد ميانجيگرى از سوى كشورى ديگر اظهار داشت: "هيچ كشورى نه به ما كمك مى كند و نه بين ما و دولت ايران ميانجيگرى مى كند".

در باره برنامه هاى گسترش اقدامات اين جماعت در نقاط ديگر ايران ريگى اظهار داشت: ما در اين زمينه تلاش مى كنيم و با يارى خدا برنامه ريزى كرده ايم مى خواهيم دامنه كار را وسعت بخشيم تا جايى كه شامل همه ايران گردد. از خداوند متعال مى خواهيم ما را موفق به آن كند كه عملياتى در خود تهران انجام دهيم. ما براى اين كار تلاش و مبارزه مى كنيم. اين نبرد تا زمانى ادامه خواهد داشت كه ملت ما به آزادى خود برسد و به همه حقوق خود دست يابد. وى افزود: ليكن پيش از درگير شدن در هر نبردى آن را به خوبى بررسى مى كنيم و عواقب و نتايج آن را مطالعه مى نماييم.

خبرنگار العربيه از ريگى در باره نگاه ساير ايرانيان به دولت خود از ديد ريگى پرسيد. وى پاسخ داد: "من فكر مى كنم اكثريت مردم ايران از اين حكومت خشمگين اند و خشم اين مردم با پاره اى تغيير و تحولات از بين نمى رود. آنان تغيير ريشه اى مى خواهند. آنان مى خواهند كه اين نظام و حكم ولايت فقيه از ريشه و تا ابد برچيده شود". وى رابطه بين اهل سنت و شيعيان را، و نيز رابطه بين بلوچها و فارسها را رابطه اى به خودى خود برادرانه توصيف كرد.

ريگى در باره نظام مورد نظرش و رژيم كنونى گفت: "ما شعار برپايى حاكميت دمكراسى را مطرح ساخته ايم ولى نمى خواهيم حكومتى دين ستيز داشته باشيم. ما حكومت تهران را يك حكومت اسلامى نمى دانيم بلكه آن را حاكميتى مى دانيم كه بر اساس انديشه يك مرد به وجود آمده است و او خمينى است. اين حكومت اساس سلطه خويش را فقط برپايه ولايت فقيه نهاده است".

نظر يك كارشناس ايرانى

در ادامه برنامه صنعت مرگ، ريما صالحه مجري برنامه خطاب به بينندگان گفت: برغم تلاشى كه براى برقرارى ارتباط ماهواره اى با يك كارشناس ايرانى داشته ايم تنها موفق به آن شديم كه ارتباط تلفنى با آقاى امير موسوى، نويسنده و تحليل گر سياسى برقرار كنيم.

امير موسوى در اين تماس راجع به شيوه ها و ارتباطات جماعت جند الله گفت: "شيوه هايى كه اين گروه به كار برده است به نحوى به شيوه هاى القاعده و گروههاى تروريستى منطقه شباهت دارد. وقتى اين گروه بخاطر كشتن فردى از نيروى انتظامى يا سپاه پاسداران به اماكن تجمع مردم و مناطق پر جمعيت و نقاطى كه زنان و كودكان در آن حضور دارند حمله مى كند اين تشابه رفتار، چهره اين گروه را مشابه گروههاى تروريستى نشان مى دهد. در حقيقت، اهدافى كه اعلام مى شوند هميشه هدفهايى چه بسا مقدس و والا باشند ليكن نحوه عمل اين گروه در واقع امر،دلالت بر مجرمانه بودن رفتارها و اقداماتشان مى كند". موسوى افزود: "طبيعتاً اهل سنت احترام فراوان دارند و در جامعه ايرانى مورد تقدير كامل مى باشند. اين مردم هرگز از ساير طبقات جامعه ايرانى جدا نبوده اند. اين فتنه اى است و حالتى است از فرقه گرايى كه براى امت اسلامى در نظر گرفته شده است. من فكر مى كنم كه يك امر وارداتى است و سرانگشتان صهيونيستها و امريكائيان را مى توان در اين تلاشهاى تفرقه افكنانه ملاحظه كرد." اين تحليل گر سياسى در پاسخ به سوال مجرى كه آيا شما معتقديد تشكيلات جندالله با امريكا مرتبط است؟ گفت: "ما به هدف و نتيجه نگاه مى كنيم. نتيجه اين كارها تضعيف امت اسلامى و تضعيف جمهورى اسلامى ايران است. حال آن كه اين كشور مشعلدار مقاومت و مخالفت با طرحهاى اسرائيل و امريكا در منطقه است. هر گونه تضعيف اين حركت، دال بر تلاشهايى امريكايى اسرائيلى است كه هدفشان درهم شكستن اين تجربه است". موسوى وجود عناصرى از القاعده در ايران را رد كرد با اين حال تأييد كرد كه "عناصرى از عربهاى افغان در ايران وجود دارند كه كشورهايشان از تحويل گرفتن آنان از ايران سر باز زده اند."

وى در مورد فعاليت جندالله در بلوچستان گفت: "حقيقت اين است كه اين جماعت به قاچاق مواد مخدر مشغول است و مشكلات زيادى از اين جهت دارد. چنين باندهايى به خوبى شناخته شده اند. آنان تلاش مى كنند كه مواد مخدر را از افغانستان به تركيه قاچاق كنند. باندهاى بزرگى در مناطق مرزى بين پاكستان، ايران و افغانستان حضور دارند. لذا ما مى بينيم كه قرارگاههاى آنان تقريباً همگى در داخل پاكستان و افغانستان مى باشند. در داخل ايران نيز عناصرى وجود دارند كه با آنان همكارى مى كنند".

امير موسوى با اشاره به "امكانات پيشرفته، پدافند ضد هوايى، دستگاههاى پيچيده مخابراتى، ماشينهاى مدل بالا و امكانات مالى ميلياردى" كه به قول وى در اختيار اين جماعت است، گفت: "اين امر دلالت بر آن دارد كه اين جماعت به منابع اساسى جهانى و امپرياليستى مرتبط اند. لذا الان مى بينيم افغانستان زير سيطره امريكائيان و ناتو است، پاكستان نيز همينطور، امريكائيان حضورى رشد يابنده و قوى در اينجا دارد. حال كه اين جماعت خود را در آنجا در امن و امان مى بيند، ملاحظه مى كنيم افراد پليس را از ايران مى ربايند و به پاكستان مى برند. آنان گروگانها را در ايران نگه نمى دارند".