.
.
.
.

حمله يك خبرنگار عراقى با پرتاب كفش و ناسزاى "سگ"به جورج بوش

بوش با لبخند گفت: "البته من احساس خطرى نكردم"

نشر في:

يك خبرنگار عراقى كه در يكى از كانالهاى تلويزيونى كار مى كرد با پرتاب كفش خود به سوى جورج بوش در بغداد در زمانى كه رئيس جمهور امريكا مى خواست با نورى المالكى نخست وزير عراق دست دهد، جو موجود را آشفته كرد. وى به گزارش خبرگزارى فرانسه حمله خود را با ناسزاى "سگ" همراه نمود.

گزارشها حاكى است در حالى كه ديدار ناگهانى جورج بوش از بغداد در آخرين روزهاى رياست جمهورى اش به عنوان يك ديدار خداحافظى مورد توجه خبرنگاران واقع شده بود و در حالى كه وى در بعد از ظهر روز يكشنبه 14-12-2008 در دفتر نورى المالكى براى مصاحبه مطبوعاتى حضور يافته بود، با اين ناسزا و حمله مواجه گرديد.

مسئولان امنيتى عراقى و افسران امريكايى كه با لباس مبدل در مراسم حضور داشتند بلافاصله خود را بر خبرنگار مذكور پرتاب كرده و او را در حالى كه مقاومت و داد و فرياد مى كرد به خارج از سالن ديدار كشاندند.

كفش اين خبرنگار حدود 4 ونيم متر آن سو تر افتاد. ليكن يك لنگه از كفش وى از فراز سر رئيس جمهور امريكا گذشت و به ديوار پشت بوش و المالكى برخورد كرد. در اينجا بوش به سختى لبخندى بر لب آورد. اما المالكى دستپاچه و پريشان شده بود.

وقتى از بوش نظرش را راجع به اين برخورد پرسيدند، او گفت: " البته من هيچ احساس خطرى نكردم".

تعدادى از ديگر خبرنگاران عراقى كه شاهد اين رويداد بودند از بابت كار همكارشان عذرخواهى كردند.
در اين ديدار كه ديدار چهارم جورج بوش از عراق پس از سقوط صدام حسين است، رئيس جمهور امريكا راجع به تهاجم به عراق براى سرنگونى صدام در سال 2003 گفت: "كار آسانى نبود، اما ضرورى بود". وى پس از ديدار با طالبانى رئيس جمهور عراق كه عصا زنان به استقبالش آمده بود اظهار داشت: "اصلاً كار ساده اى نبود، ولى براى امنيت امريكا و صلح جهانى اقدامى ضرورى بود".

طالبانى در اين ديدار گفت: "بوش دوست بزرگ ملت عراق است. او به ما كمك كرد آزاد شويم. ما اكنون دموكراسى و حقوق بشر داريم و پيشرفت و شكوفايى نيز به تدريج حاصل مى شود.

قرار است جورج بوش در اين ديدار، توافقنامه امنيتى دو كشور را با مالكى امضا كند و با مسعود بارزانى رئيس اقليم كردستان و عبدالعزيز الحكيم رهبر مجلس اعلاى اسلامى نيز ديدار وگفتگو كند.