.
.
.
.

كشته شدن يكى از فرماندهان حماس و اميدوارى اولمرت "جنگى كوتاه"

تعداد قربانيان غزه به 412 نفر رسيد

نشر في:

يكى از قربانيان حملات هوايى و موشكى اسرائيل در روز پنجشنبه ا-1-2009 دكتر "نزار ريان" از بارزترين فرماندهان جنبش اسلامى فلسطين (حماس) بود. اين در حالى است كه آمار قربانيان فلسطينى در ششمين روز حملات اسرائيلى به غزه تا لحظه ى مخابره ى اين خبر به بيش از 412 كشته و بيش از 2000 زخمى رسيده است، كه از اين تعداد زخميان نيز حال بيش از 200 نفر وخيم گزارش شده است.

نزار ريان طبق اخبار واصله بالاترين مقام سياسى و نظامى حماس بوده است كه تا كنون جان باخته است. وى از طرفداران نظريه ى بازگشت به عمليات انتحارى "موسوم به استشهادى" عليه اسرائيل است. در حمله ى هوايى اسرائيل منزل اين فرمانده حماسى در اردوگاه جباليا مورد حمله قرار گرفت. در اين حمله 10 نفر از اعضاى خانواده ى ريان كشته شدند.

مهمترين اماكنى كه بامداد روز ةنجشنبه اول سال ميلادى مورد حمله ى اسرائيل قرار گرفت ، ساختمان وزرتخانه هاى دادگسترى و آموزش و پرورش و محوطه هاى ةشت دانشكده ى علوم كاربردى وتطبيقى و مدرسه ى خالد بن وليد (در اردوگاه نصيرات) بود كه توسط كارمندان دولت بركنار شده ى اسماعيل هنيه اداره مى شدند.

از سوى ديگر ايهود اولمرت نخست وزير اسرائيل در حين بازديد از بئر السبع به خبرنگاران گفت كه دولتش مايا نيست خود را درگير جنگى طولانى كند يا به توسعه ى صحنه هاى نبرد بةردازد.

وى افزود: ما خواهان آرامش هستيم. ليكن حماس براى ما دردسرى شده است، با اين حال حماس براى خود فلسطينيان دردسر بزرگترى را تشكيل مى دهد.
گفتنى است حماس در روزهاى اخير اعلام كرده است كه در برابر حملات اسرائيل تا آخرين نفس خواهد ايستاد.

در اسرائيل آمارهاى نظر سنجى نشان مى دهد كه 52% از اسرائيلى ها ادامه ى بمباران غزه را تاييد مى كنند، 20% خواهان آتش بس مى باشند، 19% باحمله ى زمينى موافقند، و 9% در ترديد يا بى تفاوت اند.