عاجل

البث المباشر

اسرائيل براى منع پيشرفت هسته اى ايران از درون ضربه مى زند

طبق گزارش منابع غربى

گزارشهايى غربى حكايت از آن دارد كه اسرائيل بطور مخفيانه جنگى را در درون خاك ايران پيش مى برد كه هدف از آن سنگ اندازى در پيشرفت هسته اى ايران و جلوگيرى از ساخت بمب هسته اى توسط تهران مى باشد.

از منابع اطلاعاتى و جاسوسى و بويژه از يك افسر پيشين "سى آى اى" (سازمان جاسوسى مركزى امريكا) بدون ذكر نام در شماره ى سه شنبه 17-2-2009 روزنامه ى بريتانيايى "ديلى تلگراف" نقل شده است كه استراتژيست هاى اسرائيل در حال حاضر اعضاى فعال اكيپ برنامه ى هسته اى ايران را مورد هدف قرار داده اند تا بتوانند "بلند پروازيهاى اتمى ايران" را بدون درگير شدن در جنگ متوقف كنند.

تحليل گران مى گويند با جهت گيرى ديپلماتيك رئيس جمهور جديد امريكا باراك اوباما و كاهش اظهارات تند و تهديدهاى كاخ سفيد در برابر ايران نسبت به دوران جورج بوش
و فروكش كردن احتمال حمله ى امريكا به تاسيسات اتمى ايران، اسرائيلها راههاى جديدترى را در پيش گرفته اند.

ديلى تلگراف به نقل از افسر سابق سى آى اى نوشت: هدف سنگ اندازى براى ايجاد تاخير است به گونه اى كه مقامات تهران متوجه نشوند كه در پيرامون آنها چه چيزى موجب تاخير است. اين تاخير تا زمانى ادامه خواهد يافت كه راه حلى پيدا شود يا راهى ديگر اتخاذ گردد.

اين افسر افزوده است: طبعاً ما خواهان آن نيستيم كه دولت كنونى ايران چنين سلاحى را در اختيار داشته باشد. سياست مورد نظر، خوب است و به سطح درهم كوبيدن نظامى و جنگى كه به احتمال قوى مخاطراتى غير قابل پذيرش دارد، نمى رسد.

از سوى ديگر سخنگوى ايهود اولمرت نخست وزير اسرائيل در پاسخ به سؤال خبرنگار ديلى تلگراف در اين زمينه گفت: "ما عادت نداريم بطور علنى راجع به چنين ادعاهايى اظهار نظر كنيم، نه در رابطه با چنين موضع و شرايطى و نه در مورد هيچ موضع و شرايطى ديگر.

ناظران در اثبات چنين جهت گيريهايى به بعضى از حوادث درون ايران اشاره مى كنند كه يكى از آنها درگذشت اردشير حسن پور دانشمند اتمى ايران در ايستگاه اورانيوم اصفهان در سال 2007 بود كه گفته شد احتمالاً بر اثر مسموميت گازى فوت كرده است.

يك كارشناس ايرانى امور خاورميانه در اين باره گفته است كه در بازارهاى بين المللى مراكزى وجود دارد كه براى تاسيسات اتمى ايران تجهيزات معيوب به اين كشور مى فروشند و تلاشهايى براى سنگ اندازى در ادامه ى كار نيروگاه نطنز در كار است.

وى افزوده است: در شرايط عدم امكان حمله ى نظامى و ناموفق بودن راه حلهاى ديپلماتيك، به نظر مى رسد كه اين راه، راه عاقلانه اى باشد. شايد كشورهايى ديگر بجز اسرائيل نيز در صدد نفوذ يا تخريبهايى مشابه در ايران باشند. فشار تكنولوژيك مى تواند مؤثر باشد. اگر هم صد در صد نباشد، مى تواند بخشى از يك جنگ روانى باشد.
ترجمه بخش فارسی العربیه.نت