عاجل

البث المباشر

اوباما ضمن تبريك عيد نوروز از ايرانيان خواست گذشته را كنار بگذارند

در پيامى تاريخى به دولت و ملت ايران

باراك اوباما رئيس جمهورى امريكا در يك پيام تاريخى كه روز جمعه 20-3-2009 براى ملت و حكومت ايران فرستاد، آغاز سال جديد هجرى شمسى و فرا رسيدن نوروز را به ايرانيان تبريك گفت.

وى در اين پيام از رهبران ايران خواست برخوردهاى 30 سال گذشته را كنار بگذارند. او كه از طريق يك نوار ويدئويى سخن مى گفت: اظهار داشت با آغاز تحول، مى خواهم به وضوح با رهبران ايران سخن بگويم.

اوباما عملاً سنت سالهاى گذشته ى كاخ سفيد را كه به ملت ايران عيد نوروز را تبريك مى گفتند و رهبرى ايران را از قلم مى انداختند در هم شكست و سال جديد را به نظام ايران نيز تبريك گفت. او خواهان آينده اى شد كه در آن اختلافات گذشته كه غالباً نگرانى از تنش و جنگ را دامن مى زد، كنار گذاشته شود.

اوباما در پيام خود كه همراه با ترجمه ى فارسى پخش گرديد خاطر نشان ساخت كه كاخ سفيد تصميم دارد براى آغاز گفتگوهايى تلاش كند كه بدون شائبه و مبتنى بر احترام متقابل باشد. او گفت اينك اختيار و انتخاب با نظام جمهورى اسلامى است.

رئيس جمهورى امريكا بدون اشاره ى مستقيم به پشتيبانى از تروريسم يا تلاش براى بدست آوردن سلاح اتمى كه امريكا معمولا به ايران نسبت مى دهد، گفت كه نه تروريسم و نه اسلحه قادر به آن نيستند كه جمهورى اسلامى را به جايگاه خود در خانواده ى بين الملل باز گرداند.

ناظران معتقدند كه اين اظهارات اوباما در واقع به معناى به رسميت شناختن نظام ايران به عنوان يك طرف احتمالى مذاكرات مى باشد. با توجه به آن كه دو كشور حدود 3 دهه با هم روابط رسمى و علنى نداشته اند، هنوز رهبران امريكا استفاده از اهرم نظامى را به عنوان بازدارنده اى براى تلاش ايران جهت دستيابى به سلاح اتمى كنار نگذاشته اند. به ويژه آن كه در سالهاى اخير تنشهايى بين دو دولت در خاورميانه پيش آمد و در سازمان ملل نيز منعكس گرديد.

اوباما در پيام خود گفت: اختلافات بسيارى وجود دارد كه با گذشت زمان شدت يافتند، ليكن دولت من سعى دارد براى همه ى مشكلات از راه حل ديپلماتيك استفاده كند.

ما سعى داريم روابط خوبى بين امريكا و ايران و خانواده ى جهانى برقرار كنيم. ما تهديد را به عنوان ابزار اوليه در نظر نمى گيريم بلكه مى خواهيم گفتگويى بى شائبه و توأم با احترام متقابل داشته باشيم.

رئيس جمهورى امريكا به رهبران ايران يادآور شد كه مى توان آينده اى پيش روى داشت كه در آن اختلافات را كنار گذاشته باشيم و شما و همسايگانتان و تمامى جهانيان در صلح و آرامش بيشترى زندگى كنيد.

وى افزود: فرصتهاى بيشترى براى شراكت و تجارت وجود دارند. او بدون نام بردن از هيچيك از سران ايران گفت: اينك اختيار و انتخاب با شما است.

اوباما خاطر نشان ساخت كه ايالات متحده خواستار آن است كه جمهورى اسلامى ايران جايگاه خود را در خانواده بين الملل بازيابد ليكن اين بازيابى با تروريسم و اسلحه امكان پذير نيست و بايد تحركى سياسى در پيش گرفته شود كه دال بر عظمت حقيقى ملت و فرهنگ ايرانى باشد.