عاجل

البث المباشر

رئيس جمهورى لبنان، ماموريت تشكيل دولت جديد را به سعد الحريرى واگذار كرد

ميشل سليمان با سعد حريرى ونبيه برى گفتگو كرد

برخى مسئولان در لبنان گفتند كه ميشل سليمان، رئيس جمهورى لبنان، روز شنبه 27/6/2009، از سعد حريرى، رهبر اکثریت در پارلمان اين كشور خواست تا دولت جدید لبنان را تشكيل دهد .

این مسئولان تاكيد كردند كه سليمان فرمانى را در اين مورد صادر كرد كه براساس آن حريرى رسما به عنوان نخست وزير لبنان معرفی شد.

رئيس جمهورى لبنان امروز جلسه اى را با سعد حريرى تشكيل داد كه نبيه برى رئيس مجلس نمايندگان اين كشور نيز در آن حضور داشت.

گفتنى است كه روز جمعه گذشته، اکثریت اعضاى پارلمان لبنان وابسته به جريان المستقبل، رهبر خود، سعد حريرى را كه از سران برجسته جریان 14 مارس است، واز حمايت غرب وكشورهاى مهم عربى برخوردار مى باشد، به عنوان نامزد نخست وزيرى پيشنهاد كردند.

روز گذشته رئيس جمهورى لبنان مشورت هاى خود را با نمايندگان پارلمان در مورد انتخاب نخست وزير وتشكيل دولت آتی آغاز كرد.

طبق قانون تقسيم قدرت در لبنان، نخست وزير اين كشور بايد از مسلمانان سنى مذهب باشد.

سعد حريرى فرزند رفيق حريرى، نخست وزير اسبق لبنان است كه در سال 2005 در بيروت ترور شد، افزون بر پشتيبانى 71 نماينده پارلمان وابسته به جريان "المستقبل" از وى به عنوان نخست وزير، وی همچنین از تاييد 13 نماينده پارلمان وابسته به جنبش امل به رهبرى نبيه برى، برخوردار مى باشد. تعداد اعضاى پارلمان لبنان به 128 عضو مى رسد.

لازم به ياد آورى است كه شامگاه پنجشنبه گذشته حريرى ضمن مشورت جهت نامزدى برای مقام نخست وزيری، با سيد حسن نصر الله ، دبير كل حزب الله ديدار و گفتگو كرد، اين گفتگو 4 ساعت ادامه يافت.