عاجل

البث المباشر

اعدام چهارده تن از اعضاى "جند الله" در سیستان وبلوچستان ايران

اعدام هاى جنوب شرق ايران در هياهوى اعتراضات انتخاباتى

در حالى كه خبرگزاريهاى جهان توجه خود را به حوادث ومواضع نيروها و شخصيت ها در تهران متمركز كرده اند و خبرنگاران خارجى مستقر در تهران با بخشنامه ى رسمى دولتى براى تهيه گزارش مجاز به خروج از هتل هاى خود نيستند اخبارى از ادامه ى اعدامها در جنوب شرق ايران به گوش مى رسد.

خبرگزارى نيمه رسمى فارس در روز سه شنبه 14/7/2009 گزارش داد كه تعدادى از افراد گروه ريگى (جند الله) بامداد امروز سه شنبه به دار آويخته شدند.

اين خبرگزارى روز گذشته (دوشنبه) خبر از آن داد كه 14 نفر از اين تشكيلات مسلح از پيروان اهل سنت در شهر زاهدان (جنوب شرق ايران) در ملأ عام به دار آويخته مى شوند و يكى از اين افراد عبدالحميد ريگى برادر عبدالمالك ريگى رهبر تشكيلات جندالله مى باشد.

اين در حالى است كه همين خبرگزارى در روز شنبه 6/6/2009 به نقل از اعلاميه ى روابط عمومى دادگسترى سيستان و بلوچستان گزارش داد عبدالحميد ريگى برادر عبدالمالك ريگى رهبر تشكيلات جندالله در سيستان و بلوچستان و يك عضو ديگر اين تشكيلات به نام رضا قلندرزهى در زاهدان به دار آويخته شدند. خبرگزارى فارس يادآور شده بود كه حكم صادره از سوى دادگاه انقلاب اسلامى در مورد اين 2 تن صادر شده و به اجرا درآمده است.

ليكن از سوى ديگر ابراهيم حامدى رئيس تشكيلات قضايى سيستان و بلوچستان ضمن اعلام خبر اعدامها در روز سه شنبه 14/7/2009، اظهار داشت كه "عبدالحميد ريگى برادر عبدالمالك ريگى در اواخر اين هفته حلق آويز خواهد شد". وى توضيح داد كه اعدام افراد وابسته به جند الله در زندان صورت گرفته است.

يادآور مى شود در ايران برخی از اعدامها را در ملأ عام انجام می شود. در همين رابطه در اولين روزهاى ماه ژوئن يكى دو روز بعد از وقوع انفجارى در مسجد على ابن ابى طالب زاهدان 3 نفر را به اتهام شركت در اين انفجار، در نزديكى مسجد به دار آويختند. اين افراد از سوى مقامات قضايى ايران متهم به وابستگى به "جند الله" بوده اند.

استان سيستان و بلوچستان سالهاست كه شاهد حملاتى به نيروهاى دولتى و درگيريهاى متقابل مى باشد كه عمدتاً به "جندالله " نسبت داده مى شود. اين تشكيلات را شخصى به نام عبدالمالك ريگى رهبرى مى كند. او و پيروانش مى گويند كه براى احقاق حقوق قومى و مذهبى خويش مبارزه مى كنند وخواهان آزادى هاى مذهبى، مساوات قومى و زبانى، مشاركت در امور كشور و توسعه ى اقتصادى و فرهنگى منطقه ى خويش هستند.

اين تشكيلات از سوى دولت ايران به وابستگى به امريكا و القاعده متهم شده است.

مسئولان در تهران مى گويند كه "اين گروهك، يك تشكيلات تروريستى است كه با حمايت امريكا، افكار القاعده را پيش مى برد".