عاجل

البث المباشر

خبر انتقال موسوی وکروبی به شمال ایران تکذیب شد

ایرنا گفته بود ماموران برای حفظ جان کروبی وموسوی آنها را به شمال بردند

حسين کروبی فرزند مهدی کروبی شب گذشته گزارش هایی را که به نقل از خبرگزاری دولتی ایرنا در مورد انتقال مهدی کروبی ومیرحسین موسوی به شمال ایران منتشر شده بود ، رد کرد.
وی در مصاحبه با سحام نیوز این خبر را " کذب محض " خواند و افزود :"
کسانی که در روز عاشورا به مردم حمله و در اين ماه حرام مردم را کشتند؛ بايد در دادگاه آخرت محاکمه شوند.

به گفته او " برخی سعی در ايجاد فضای وحشت و ارعاب در جامعه دارند و با پخش شايعات دستگيری و تبعيد سعی در تحت فشار قراردادن ايشان دارند که اين گونه رفتار عملاً شيوه ای نخ نما شده است."

پایگاه اطلاع رسانی " جرس " روز چهارشنبه 30 – 12 – 2009 به نقل از بولتن داخلی خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد نیروهای امنیتی میرحسین موسوی ومهدی کروبی را به شهرکلارآباد در شمال ایران منتقل کردند.

براساس این گزارش " اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات پس ازجمع بندی در مورد شرایط حفاظتی موسوی وکروبی و شعله ور شدن آتش خشم مردم تهران ... با هدف حفاظت ازجان موسوی وکروبی آنها را به یکی از شهرک های کلارآباد در مازندران پناه دادند."

ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گفته است در حال حاضر موسوی وکروبی تحت کنترل شدید نیروهای وزارت اطلاعات وسپاه ودر کلارآباد مستقر هستند.

خبرگزاری ایرنا پس از انتشار این اطلاعات در رسانه های اصلاح طلبان بر روی خط عمومی خود خبری را منتشر کرد که در آن بدون اینکه نام میرحسین موسوی ومهدی کروبی را ذکرکند گفت :" دو تن از عوامل اصلی اغتشاشات پس از انتخابات به دنبال وقوع حوادث تلخ روز عاشورا و افزایش مطالبات مردم خشمگین برای مجازات آنها، امروز از تهران به سوی شمال کشور گریختند."