.
.
.
.

کمتر از یک چهارم آمریکایی ها از حمله نظامی به ایران حمایت می کنند

برپایه یک نظر سنجی جدید

نشر في:

برپایه یک نظر سنجی که نتایج آن را خبرگزاری "یونایتد پرس" به نقل از "موسسه نظر سنجی انگوس رید کانادا" چهارشنبه 29-12-2010 منتشر کرد، تنها بیست و چهاردر صد آمریکایی ها از گزینه "نظامی و استفاده از زور" برای وادار کردن تهران به توقف برنامه اتمی خود حمایت می کنند. این در حالی است که برپایه همین نظر سنجی، هفتاد در صد آمریکایی ها بر این باورند که ایران "برنامه تسلیحات هسته ای" را پی گیری می کند.

برنامه هسته ای ایران یکی از مهمترین و برجسته ترین مسایل مورد مناقشه ایران و غرب است. غرب ادعا می کند که ایران در پی ساخت بمب اتم است و لی ایران بر مسالمت آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید می کند.

یونایتدپرس در این گزارش که از واشینگتن مخابره کرده افزوده است، بیش از نیمی از دموکرات های شرکت کننده در این نظر سنجی، از مذاکره با ایران حمایت کرده اند. این در حالی است که تنها چهل در صد از جمهوری خواهان، حملات هوایی به ایران برای توقف برنامه هسته این کشور را ترجیح می دهند. اما افراد مستقل شرکت کننده در این نظر سنجی که به هیچ یک از این دو حزب عمده آمریکا تعلق نداشتند، به دیدگاه دموکرات ها متمایل بودند به گونه ای که پنجاه و دو درصد آنها از رویکرد غیرخشونت آمیز حمایت می کردند و تنها 19 درصد از اقدام نظامی علیه تهران جانبداری می نمودند.

دولت دموکرات حاکم بر آمریکا در حال حاضر گزینه اعمال فشار بر ایران از راه تحریم بین المللی را برای متوقف کردن برنامه هسته این کشور برگزیده است. در همین راستا، ژوئن گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد، دور چهارم تحرم ها علیه ایران را تصویب کرد. پس از آن کشورهایی همچون آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تحریم های مضاعف یک جانبه ای علیه ایران اعمال کردند.

برپایه این نظرسنجی، تنها پنج درصد از افراد معتقد بودند که ایران تهدیدی برای امریکا محسوب نمی شود و نباید اقدامی علیه این کشور صورت گیرد. اما سه چهارم کسانی که در این نظرسنجی شرکت داشتند نگرش خوبی درباره ایران نداشتند.

در همین حال هفتاد و دو درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی از کره شمالی ناخرسند بودند و شصت و نه درصد نیز علاقه ای به افغانستان نداشتند.

این نظرسنجی در فاصله روزهای شانزدهم و هفدهم دسامبر جاری صورت گرفته و در آن یک هزار و پنج نفر شرکت کرده اند.