.
.
.
.

يك روزنامه كويتى از "طرح تهران براى ترور سرشناسان خليجى شيعه" پرده برداشت

الوطن هدف از اين طرح را ايجاد آشوب فرقه اى دانسته است"

نشر في:

روزنامه كويتى الوطن به نقل از منابعى آگاه گزارش داد: "واحدهاى نظامى مهمى در كويت اطلاعاتى را به دست آورده اند كه روشن مى ساخت تشكيلات اطلاعاتى- امنيتى ايران در نظر دارد تعدادى از چهره هاى سرشناس شيعه در كشورهاى خليجى را ترور كند".

هدف از اين طرح بنا بر گزارش منتشره، تحريك شيعيان در كشورهاى كويت، بحرين و پادشاهى سعودى است، تا اينان عليه دولتهاى متبوع خود سر به شورش بردارند.

در اين طرح مقامات مذهبى برجسته و شخصيت هاى معروف و مهمى از برادران اهل تشيع در سه كشور مذكور ، مورد هدف بوده اند تا چنين وانمود شود كه آنان توسط دستگاههاى نظامى اين كشورها ترور شده اند.

الوطن توضيح داده است كه تشكيلات اطلاعاتى- امنيتى ايران (كه غالباً به وزارت اطلاعات و بخش امنيت و اطلاعات سپاه پاسداران اطلاق مى شود)، همچنين قصد داشت مقامهايى را در دستگاه امنيتى كويت ترور كند. ظاهرا اين قصد در پى آن به واقعيت نزديك شد كه يك دادگاه كويتى شبكه اى از جاسوسان ايرانى را محاكمه نمود و عليه افراد آن احكام حبس و اعدام صادر كرد.

طبق گزارش الوطن نيروهاى نظامى كويت اطلاعات قابل اعتمادى را از منابعى ويژه و مطمئن به دست آورده اند كه نشان مى دهد تهران قصد داشت در سعودى، كويت و بحرين بعضى از مقامات مذهبى و شخصيت هاى اجتماعى شيعه را از بين ببرد كه براى رژيمش بى فايده بوده اند، يا حتى عناصرى سوخته تلقى شده اند. هدف از اين كار نيز انداختن خون آنان به گردن دولتهاى مربوطه و ايجاد اخلال در امنيت اين كشورها بوده است.


اين روزنامه كويتى افزوده است: همكارى اطلاعاتى و تبادل سرى گزارشهاى واصله بين دستگاههاى اطلاعاتى خليجى موجب شد كه اين توطئه خنثى شود. آمادگى اين دستگاهها همچنين موجب شد عمليات انتقامجويانه اى كه تهران در واكنش به محاكمه جاسوسانش عليه فرماندهان نظامى در كويت تدارك ديده بود با شكست مواجه شود.

طبق گفته منابع الوطن، تهران در نظر داشت پيرامون قتلهايى كه صورت مى دهد مخفيانه به شيعيان كشورهاى خليجى اطلاع دهد كه ترورها را خود دولتهاى متبوعه انجام داده اند تا آشوبهايى فرقه اى را موجب شود.


گزارشهاى ديگرى نيز حكايت از آن داشته است كه شبكه جاسوسى چند جانبه تهران در كويت در نظر داشت خطوط لوله نفتى مهمى را كه تحت مراقبت دولت كويت بود منفجر كنند. هدف از اين انفجار ناكام هنوز روشن نشده است.