عاجل

البث المباشر

زنان سعودی با استفاده از دستگاه پیشرفته صوتی تصویری درباره شوهران خود جاسوسی می کنند

اعتماد به مردان همچون آب در غربال کردن است

زنان سعودی به شوهران خود اعتمادی ندارند . این جوابی است که بسیاری از آنان در پاسخ به چرایی جاسوسی علیه شوهران خود داده اند و برخی اعتماد به مردان را همچون آب در غربال می دانند .

برخی از خانم های سعودی با خریدن دکمه سردست های قشنگ برای پیراهن یا دشداشه شوهران خود و برخی دیگر با خریدن عینک های دودی جدید برای شوهران خود آنها را را کنترل می کنند .

این هدیه ها بیشتر اوقات مایه خوشحالی شوهران می شود غافل از اینکه این هدیه ها وسائلی برای کشف رازهای سر به مهر آنهاست .

بر اساس این گزارش برخی از زنان سعودی که به شوهران خود به دیده شک می نگرند این هدیه ها را به دستگاه های صوتی و تصویری بسیار دقیقی مجهز کرده که گیرنده آن در خانه نزد همسران است وبه بدین ترتیب همه فعالیتهای شوهران خود را بطور کامل زیر نظر می گیرند .

فیس بوک نیز یکی از وسائلی است که زنان سعودی گاهی از طریق آن شوهران بی وفای خود را به دام می اندازند . یک زن سعودی با بکار گیری نام مستعار صفحه ای را روی فیس بوک باز کرد و با نامی مختلف با شوهر خود وعده ملاقات گذاشت اما در لحظه موعود شوهر به جای ملاقات با معشوقه جدید با دیدن همسر خود غافلگیر شد .
و بقیه داستان را به راحتی می توان پیش بینی کرد