عاجل

البث المباشر

سیف الاسلام فرزند قذافی درخیابان های طرابلس ظاهرشد

شورای انتقالی گفته بود او را بازداشت کرده است

منابع خبري بامداد روز سه شنبه 23 – 8 – 2011 یک فیلم ویدیویی ازظهور سیف الاسلام فرزند معمرقذافی در خیابان های طرابلس منتشرکرده اند.

این در حالی است که شورای ملی انتقالی لیبی پیش از این اعلام کرده بود سیف الاسلام به همراه دو تن دیگر از برادرانش محمد والساعدی بازداشت شده اند.

فیلم ویدیویی ، سیف الاسلام قذافی را به همراه تعدادی از خبرنگاران و هواداران رژیم لیبی در یکی از مناطق طرابلس نشان می دهد.

او به آنها گفت :" طی این روزها ناتو وکشورهای غربی پیچیده ترین پارزیت های الکترونیکی را بر روی وسایل ارتباطی ما بکار بردند به همین دلیل نتوانستم به موقع اظهارات کسانی که اعلام کرده بودند مرا دستگیر کرده اند را تکذیب کنم."

او در حالی که سوار یک خودروی سفید رنگ می شد از خبرنگاران خواست وی را همراهی کنند تا آنها را به مناطقی که اعلام شده است به دست مخالفان افتاده ببرد.
وی همچنین دادگاه بین المللی را که اعلام کرده بود او را به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه می کند به سخره گرفت.

سیف الاسلام همچنین گفت :" پدرم در سلامت به سر می برد وهمچنان در طرابلس است."