عاجل

البث المباشر
 • الرئيسية
 • الأخبار
 • السعودية
 • أسواق
 • رياضة
 • العربية TV
 • البرامج
 • منوعات
 • مقالات
 • الأخيرة
 • فيروس كورونا
 • جزئیات قطعنامه اتحادیه عرب علیه رژیم سوریه در نشست فوق العاده

  توسط وزیران خارجه عرب در قاهره به تصویب رسید

  اتحادیه عرب روز شنبه 12 – 11 – 2011 در نشست فوق العاده خود در قاهره پس از عدم اجرای توافقات دوجانبه توسط رژیم سوریه عضویت این کشور را تعلیق کرده است.

  پیش از این کمیته ای از اتحادیه عرب برای برون رفت از بحران جاری در این کشور با نمایندگان سوریه به توافق رسید تا دولت سوریه همه نوع خشونت در این کشور را متوقف کند ، بازداشت شدگان حوادث اخیر را آزاد کند ، نیروهای نظامی را از شهرها و مناطق مسکونی خارج سازد ، به رسانه های مستقل اجازه دهد از واقعیت ها در سوریه گزارش تهیه کنند ، به نمایندگان اتحادیه عرب اجازه دهد از همه مناطق سوریه دیدار کنند و به سرپرستی اتحادیه عرب با مخالفان گفتگو کند.

  رژیم سوریه که با همه بندهای این طرح اعلام موافقت کرده بود یک روز پس از امضای طرح به کشتار مخالفان ادامه داد واز عقب نشینی نیروهای نظامی از خیابان ها خودداری کرد.

  وزیران خارجه عرب در واکنش به این اقدام در نشست فوق العاده خود بندهای ذیل را به تصویب رساندند:

  1- شرکت نمایندگان دولت جمهوری عربی سوریه در جلسات اتحادیه عرب و همه سازمان های وابسته از تاریخ 16 – 11 – 2011 تا زمان اجرای همه تعهدات این کشور در قبال طرح اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه که در تاریخ 2/11/2011 مورد توافق قرارگرفت به حالت تعلیق درمی آید.

  2- اتحادیه عرب برای حمایت از غیرنظامیان با سازمان های مربوطه در جهان عرب ارتباط برقرار می کند و در صورت عدم توقف خشونت ها و کشتار دبیرکل اتحادیه عرب با سازمان های جهانی حقوق بشر از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل تماس برقرار خواهد کرد و برای توقف خونریزی با نمایندگان گروه های مخالف رژیم سوریه همکاری خواهد کرد و نتیجه این اقدام را در نشست 16-11-2011 به اطلاع وزیران خارجه عرب خواهد رساند.

  3- دعوت از ارتش جمهوری عربی سوریه برای توقف خشونت و کشتار غیرنظامیان.

  4- اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه دولت سوریه.

  5- دعوت از کشورهای عرب برای فراخواندن سفیران خود از دمشق. هر کدام از کشورها می توانن بر اساس حاکمیت ملی در این زمینه تصمیم بگیرند.

  6- دعوت از همه گروه های مخالف سوریه برای نشست در مقر اتحادیه عرب طی 3 روز پس از توافق بر آینده مرحله انتقالی در سوریه و اتحادیه عرب پس از آن اقدام لازم برای به رسمیت شناختن مخالفان رژیم سوریه انجاتم خواهد داد.

  7- برگزاری نشست در سطح وزیران با همه گروه های مخالف رژیم سوریه بر اساس توافقات بند ششم.

  8- اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع سوریه به شکل پیوسته تشکیل جلسه می دهد.