.
.
.
.

اسد به آشپز خود بی اعتماد است و اتاق خواب خود را هر شب تغییر می دهد

تنگ تر شدن حلقه اطرافیان رئیس جمهور سوریه

نشر في:

منابع امنیتی غربی و خاورمیانه ای فاش کردند که بشار اسد رئیس جمهور سوریه به دلیل بیم از ترور ، حلقه اطرافیان خود را تنها به افراد خانواده اش و تعدادی از مشاوران منحصر کرده است.

بر اساس این گزارش رئیس جمهور سوریه هم اکنون در کنج عزلت بسر می برد و تنها با مشاورانی که به آنها اعتماد کامل دارد ملاقات می کند.

این در حالی است که حلقه محاصره دمشق توسط مخالفان در حال تنگ تر شدن است و نیروهای رژیم در دیگر مناطق ، متحمل شکست های سنگینی شده اند.

این منابع تاکید کردند که اسد به دليل بیم از ترور ، آشپزان قصر را زیر نظر دقیق قرار داده است و هر شب اتاق خواب خود را تغییر می دهد.

با این حال اسد دو ماه پیش گفته است که وی سوریه را ترک نخواهد کرد و تا آخر در آن باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر مشاوران اسد برای یافتن راه حلی جهت برون رفت از بحران با همکاری کشورهای حامی رژیم سوریه ، به تکاپو افتاده اند.

روسیه و ایران در چند ماه اخیر بارها طرح هایی برای حل بحران سوریه پیشنهاد داده اند اما هر بار با مخالفت ائتلاف سوریه روبرو شده است.

آخرین بار وزارت خارجه روسیه رئیس ائتلاف ملی سوریه را برای گفت و گو درباره بحران این کشور به مسکو دعوت کرد اما این دعوت با مخالفت این ائتلاف روبرو شد.