عاجل

البث المباشر

ملک عبدالله: جهانیان اعتماد خود را به سازمان ملل از دست دادند

ضمن دلداری از سوری ها و انتقاد از موضع روسیه

ملک عبدالله پادشاه کشورسعودی روز جمعه 10-2-2012 با انتقاد از وتوی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: " دیگر غیر ممکن است که چند کشور بر همه جهان حکومت کنند و آنچه در شورای امنیت اتفاق افتاد اقدامی ناخوشآیند است ."

ملک عبدالله که در مراسم افتتاح بیست و هفتمین دوره جشنواره ملی میراث فرهنگی "الجنادریه" سخنرانی می کرد، ضمن خوش آمدگویی به مهمانان خاطر نشان کرد: " آنچه در شورای امنیت اتفاق افتاد مژده خوبی نیست، اعتماد جهانیان نسبت به سازمان ملل متزلزل شد."

پادشاه سعودی در اشاره به اوضاع سوریه و نیز بکارگیری حق وتو توسط روسیه در شورای امنیت افزود: "شایسته نیست که چند دولت بر سراسر جهان حکومت کنند، آنچه که باید بر جهان حکمفرما باشد خردمندی، احترام به ارزش های اخلاقی، وجدان و نیز منصف بودن در برخورد با تجاوزگر و با کسانی که چنین اعمالی را مرتکب می شوند."

ملک عبدالله در پایان مردم سوریه را به صبر و شکیبایی در برابر مشکلات فرا خواند و آیه "إن الله مع الصابرين" سخنان خود را پایان داد.