عاجل

البث المباشر

خروج اعتراض آمیز سعود الفیصل از کنفرانس "دوستان مردم سوریه"

بر انتقال قدرت به مخالفان سوری به شکل "داوطلبانه یا بالاجبار" تاکید کرد

شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه سعودی روز جمعه 24-2-2012 در اعتراض به "عملی نبودن" حمایت از سوری ها، کنفرانس " دوستان مردم سوریه" را ترک کرد.

به گزارش العربیه الفیصل در سخنرانی خود بر انتقال قدرت به مخالفان سوری "داوطلبانه یا بالاجبار" تاکید کرد وافزود که "این تنها راه باقی مانده برای حل بحران سوریه است."

الفیصل همچنین تاکید کرد که کشورش در طرحی که به حمایت فوری از مردم سوریه نیانجامد مشارکت نخواهد کرد.

او گفت : "تنها پافشاری بر کمک های بشردوستانه برای مردم سوریه کافی نیست."
پس از این اظهارات الفیصل جلسه کنفرانس را به علامت اعتراض به "عملی نبودن" اقدامات کشورهای شرکت کننده ، ترک کرد.

مسلح کردن مخالفان

شاهزاد سعود الفیصل در حاشیه این کنفرانس با پرداختن به پیشنهاد مسلح کردن مخالفان در سوریه از آن بهعنوان یک طرح عالی یاد کرد .

وی که که با هلاری کلینتون ملاقات داشت در این باره گفت که مخالفان نیازمند یافتن راهی برای حمایت از خود هستند .