عاجل

البث المباشر

سعود الفیصل : ایران سیاست تبلیغ علیه مردم عرب را در پیش گرفته است

در کنفراس مشترک با دبیرکل شورای همکاری

شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه سعودی روز یکشنبه 4 – 3 – 2012 از سیاست هایی که ایران در مورد همسایگان خود به کار می گیرد اظهار تاسف کرد.

سعود در مصاحبه مشترک با عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری پس از نشست وزیران خارجه این سازمان در ریاض الفیصل تاکید کرد :" کشورهای خلیجی هیچ نوع بدی برای ایران خواستار نیستند. ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی امیدوار شدیم اما این امید به سرعت از بین رفت. آنها علیه کشورهای منطقه عمل کردند .
رسانه های آنها پیوسته علیه مردم ما مطلب منتشر می کنند."

او گفت :" با این همه حمله و تبلیغات رسانه ای علیه مردم ما در آینده اگر در صدد گسترش روابط با ما باشند چگونه خواهند توانست مردم خود را قانع کنند که ما با آنها دوست هستیم؟"

سعود الفیصل در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد ملک عبدالله بن عبدالعزیز از آغاز بحران سوریه تاکنون سه بار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه تماس تلفنی برقرار کرد و از وی خواست کشتار مردم را متوقف کند.

او تاکید کرد ملک عبدالله به بشار اسد گفته بود " راه اشتباهی را در پیش گرفته است و از وی خواست به راه درست بازگردد."

سعود الفیصل تاکید کرد پادشاه سعودی به رئیس جمهور سوریه گفته بود اگر قصد ندارد اوضاع را بهبود بخشد به ملت خود اجازه دهد خود در این زمینه تلاش کنند.

او در پاسخ به سوالی در مورد حمایت ایران ، روسیه و چین از رژیم اسد گفت :" دوستان سوریه از رژیم این کشور بخواهند سیاست کشتار انسان ها را متوقف کند."

او گفت :" سوری ها با این رژیم که تلاش می کند برای ادامه حکومت به زور متوسل شود ، مخالفت می کنند ... آنها حق دارند از خود دفاع کنند و سخن گفتن از مسلح کردن مخالفان در اصل سخن خود مردم سوریه است."

وی گفت :" رژیم سوریه با مردم خود مانند دشمن برخورد می کند. خانه های مردم با خاک یکسان می شود. این رفتار فقط در مقابله با سرسخت ترین دشمن رخ می دهد اما این رژیم اینگونه با مردم خود رفتار می کند."

وزیر خارجه سعودی گفت :" هنگامی که ارتش سوریه توپخانه های خود را به سمت سینه های مردم نشانه می رود به شدت ناراحت می شویم."

وی در مورد حوادث قطیف در شرق سعودی نیز گفت :" این تحولات اقدام های خرابکارانه و با تحریک از خارج بود... پادشاهی سعودی هیچ تفاوتی بین فرزندان خود قائل نیست. همه شهروندان صرف نظر از عقیده های آنها یکسان هستند."