عاجل

البث المباشر

3 سرلشكر و 13 افسر ديگر از ارتش حكومتى سوريه جدا شدند

در واكنش به "كشتارهاى جمعى" توسط نيروهاى دولتى

ظرف كمتر از 24 ساعت 16 افسر ارتش حكومتى سوريه از نيروهاى دولتى جدا شده و به مخالفان پيوستند. آنان علت اين جدايى را "كشتارهاى جمعىى صورت گرفته توسط ارتشيان اسد دانسته اند.

سه تن از اين افسران، درجه ى سرلشكرى دارند و طبعاً پيوستن آنان به ارتش آزاد سوريه مى تواند آثار مخربى بر روحيه ى نيروهاى دولتى بگذارد و بر تقويت توان معترضان و مخالفان اسد بيافزايد.

اين سه سرلشكر عبارتند از: "سرلشكر ستاد عدنان محمدالاحمد" رئيس شعبه ى شناسايى منطقه ى مركزى، "سرلشكر گشت هوابرد حسين محمد" از دانشكده فرماندهى منطقه ى شمالى و "سرلشكر ستاد زياد فهد" از فرماندهى عالى ستاد ارتش سوريه.

يك نوار ويديويى كه از سوى مخالفان اسد بر روى شبكه ى يوتيوب در همين رابطه منتشر شده است خبر از آن مى دهد كه خانواده ى سرلشكر زياد فهد و خانواده ى پدرى او در پى جدايى او از ارتش حكومتى، با قطع برق از خانه هايشان مواجه شده اند.

همه ى 16 افسر جداشده از ارتش بشار اسد، از پيوستن خود به ارتش آزاد سوريه خبر داده اند. در پيام عدنان محمد الاحمد در همين زمينه آمده است كه "در اعتراض به خونريزى ها و كشتارهاى جمعى برنامه ريزى شده و نيز در مخالف با تبديل ارتش از مدافع مرزها بودن به اشغالگرى مناطق مسكونى مردم معترض و زيرپا نهادن اخلاق انسانى، از ارتش حكومتى جدا مى شوم".

گفتنى است ارتش سوريه 300 هزار نفر را شامل مى شود كه اغلب آنها را سربازان وظيفه تشكيل مى دهند. سوريه 7 لشكر زرهى و 3 لشكر پياده دارد. علاوه بر اين گارد رياست جمهورى و نيروهاى ويژه نيز از نظام بشار اسد حمايت مى كنند. ليكن نظام تنها به لشكر چهارم تحت فرماندهى ماهر اسد- برادر رئيس جمهورى- كه 20 هزار نفر ابواب جمعى دارد و نيروى 10 هزار نفرى گارد رياست جمهورى كه مستقيماً از بشار اسد دستور مى گيرد اعتماد كرده است.

از سوى ديگر، نيروهاى جدا شده از ارتش حكومتى سوريه كه در اكتبر گذشته به 15 هزار نفر رسيدند، هم اكنون طبق گزارشهاى رسانه اى به 30 هزار نفر مى رسند و خود مخالفان پيش بينى مى كنند كه به زودى اين تعداد به 120 هزار نفر خواهد رسيد.

يادآور مى شود تظاهرات مسالمت آميز مخالفان اسد بيش از يك سال است كه بطور مستمر در نقاط مختلف كشور ادامه دارد. ليكن پس از ماهها كشتار مخالفان و زخمى و اسير كردن آنان و ويران كردن خانه ها و اماكن عمومى و از جمله مساجد، ريزش نيروهاى مسلح سوريه آغاز شد و گسترش يافت.

جدايى افسران ارتش سوريه با اقدام سرگرد حسين هرموش به تشكيل گروه "افسران آزاد" آغاز شد. ليكن اكنون ارتش آزاد تشكيل شده است و كميته ى هماهنگى نيز مسئوليت همراه كردن تلاشهاى پراكنده ى نظامى مخالفان را بر عهده دارد.