عاجل

البث المباشر

بريتانيا نحوه برخورد تهران با مردم عرب اهواز را محکوم کرد

يک عضو سازمان اروپايى-اهوازی حقوق بشر اظهارات هيگ را "نادر" خواند

ويليام هيگ وزير خارجه بريتانيا رفتار مسئولان ايرانى در برابر اهوازيان (مردم عرب جنوب غرب ايران) را محکوم کرد و به ويژه نحوه برخورد با تظاهرکنندگان در مناطق عرب نشین اين کشور را غيرقابل قبول دانست.

مسئول ارشد ديپلماسى بريتانيا در نامه اى که براى خانم هاريت هارمن فرستاده و نسخه اى از آن به دست "العربيه.نت" رسیده است، از گزارشهاى واصله از اهواز به شدت ابراز نگرانى کرده است.

هيگ در اين نامه نوشته است: "از نحوه و ميزان خشونتى که عليه تظاهرکنندگان از میان اهالى شهرهاى عرب نشین مانند حميديه، شوش و اهواز (مرکز استان خوزستان) به کار رفته است، به شدت نگرانم. گزارشهاى نگران کننده اى که از آزار و شکنجه و حتى قتل تعدادى از بازداشت شدگان اهوازى در زندانها مى رسد واقعاً نگران کننده است".

وزير خارجه بريتانيا افزوده است: رفتار حکومت ايران در برابر اهوازيان يک تناقض آشکار را در سياست تهران نشان مى دهد، زيرا از سويى مى گويد که پشتيبان اعتراضات در نقاطى ديگرى از منطقه مى باشد، حال آنکه به سرکوب شهروندان عرب اين کشور ادامه مى دهد.

وى توضيح داده است که وزارت متبوعش در صدد بررسى ميزان صحت گزارشها ازتعداد و نحوه فوت کسانى است که در زمان بازداشت جان باخته اند، و مى خواهد جوانب برخورد نامناسب حکومت ايران با اعتراضات موجود در استان خوزستان را دقيق تر بشناسد.

هيگ به صراحت در نامه خود گفته است که "در صورت صحت وقوع رويدادهاى اعلام شده، چنين اعمالى را با شديدترين عبارات ممکن، محکوم مى کنم".

از سوى ديگر ابراهيم العربى عضو سازمان اروپايى-اهوازي حقوق بشر در تماس با "العربيه.نت" اظهارات هيگ را "يک موضعگيرى نادر از سوى يک مسئول برجسته بريتانيايى در برابر رنجى که اهوازيان مى کشند" خواند.

العربى گفت: ابراز نگرانى شديد ويليام هيگ وزير خارجه بريتانيا، در پى انتشار گزارشهايى ابراز شده است که نهادهايى مهم در سطح بين المللى صادر کردند. اين فعال حقوق بشر در اين رابطه، از گزارش وزارت خارجه امريکا در باره وضع حقوق بشر در ايران و گزارش سازمان عفو بين الملل در مورد خطر اعدام 6 فعال اهوازى به عنوان نمونه ياد کرد.

خواست عضو پارلمان اروپا

در همين زمینه خانم مارينا يانا کوداکيس عضو بريتانيايى پارلمان اروپا از کميساریاى اروپا خواستار آن شد که بررسى کند آيا نياز به آن نيست که هيئتى ويژه از سوى شوراى بين المللى حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد براى کشف حقايق به اهواز ارسال شود؟

اين نماينده پارلمان اروپا که از اعضاى حزب محافظه کار (حزب حاکم) است از کاترين اشتون رئيس کميساریاى اروپا خواست که بر شوراى بين المللى حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد فشار آورد و آن را وادار نمايد که زير پا نهادن حقوق بشر و از جمله ارتکاب بازداشتهاى خودسرانه، شکنجه و اعدام در ايران، به ويژه در مناطق عرب نشين را مورد تحقيق و تفحص قراردهد.

ابراهيم العربى، فعال اهوازى حقوق بشر در توضيح رويدادها گفت: طبق گزارشى که اخيراً سازمان عفو بين الملل منتشر کرده است، حکومت ايران از اواسط ماه ژانويه 2012 تا اواسط آوريل همين سال، تعداد 90 فعال اهوازى را بازداشت کرده است.

همين حجم بازداشت به تنهايى ضرورت ارسال هيئت کشف حقايق را ايجاب مى کند. زيرا به يقين، بازداشت شدگان در معرض شکنجه قرار مى گيرند و چه بسا کشته مى شوند. اين افراد از کوچکترين حقوق انسانى خويش محروم مى مانند و حتى دسترسى به وکيل برايشان مقدور نيست.