.
.
.
.

نمايش سمبليک کودکان سوئدى براى هشداردهى نسبت به سرنوشت کودکان سورى

آنان نمى دانستند که سرنوشتى دردناکتر در انتظار بعضى از همسالان آنها است

نشر في:

يک فيلم منتشر شده بر روى شبکه يوتيوب، کودکان و نوجوانانى را از سوئد نشان مى دهد که براى اعلام همبستگى با کودکان سورى و هشدار دادن نسبت به خطراتى که جانهاى بيگناه را در سوريه تهديد مى کند، اقدام به کارى سمبليک کرده اند.

دهها هزار بيننده اين فيلم ديده اند و افراد بسيارى پسنديده اند. زيرا نمايش معصومانه و بى پيرايه اين کودکان و نوجوانان، از آن نوع است که از دل برخاسته و لاجرم بر دل مى نشيند.

اين فيلم که در هفته پيش، قبل از وقوع حمله خونبار اخير به روستاى حوله از توابع حمص تهيه و منتشر شده است، بعد از وقوع اين حادثه مورد توجه بيشترى قرار گرفت.

کودکان سوئدى نمى دانستند که سرنوشتى دردناکتر از پيش در انتظار بعضى از همسالان آنها در سوريه است. ليکن حرکت سمبليک آنها نشان مى دهد که در برابر بيداد توفان پاييزى، برگريزان پديد مى آيد و جلوه حيات با سقوط کودکان ناپديد مى شود.

روستاى حوله اکنون بر اثر يک حمله نيروهاى اسد 106 قربانى داده است که 50 تن از آنان کودک اند. آنها با تركش گلوله هاى توپ و تانک، با حملات مستقیم به وسیله سلاح سرد و گرم و حتی با طناب دار کشته شده اند. به قول رابرت مود رئیس نیروی ناظران بین المللی، قاتلان با اين کشتار، اميد و آينده را مى کشند.