عاجل

البث المباشر

شديدترين هشدار سازمان ملل در برابر ويروس "فليم" يا شعله در ايران

اين ويروس کامپيوترى از بالاترين ميزان تخريب برخوردار است

آژانس هميارى کشورها در بناى زير ساختها، از نهادهاى تابع سازمان ملل متحد هشدار شديد اللحنى را عليه يک نوع ويروس جديد کامپيوترى صادر کرد که بطور عمده کامپيوترهاى دولتى ايران را هدف تخريب خود قرارداده است.

اين ويروس که "فليم" يا شعله نام دارد، برنامه هاى صنعت نفت ايران را مورد تهاجم قرار داده و طبق آخرين گزارشها به بخشهاى ديگرى در ايران و بعضى از کشورهاى مرتبط بويژه در خاورميانه راه يافته است.

مارکو اوبيسو هماهنگ کننده امنيت الکترونيک در اتحاديه بين المللى شبکه هاى ارتباطات، وابسته به سازمان ملل متحد، در اين رابطه گفت: "اين شديدترين هشدارى است که نسبت به خطر يک ويروس کامپيوترى مى دهيم ".

وى در يک مصاحبه که متن آن را "رويترز" مخابره کرده است، گفت: هشدار ويژه ما که تفاصيل آن به همه کشورهاى عضو سازمان ملل خواهد رسيد، مبتنى بر اين است که ويروس "فليم" يک ابزار تجسسى خطرناک است که هدف از آن تخريب يک زيرساخت حساس است.

از سوى ديگر يک شرکت روسى سازنده نرم افزارهاى ضد ويروس، اعلام کرد که ويروس جديد بسيار مخربى را کشف کرده است که ميزان تخريبش بى سابقه است.

اين شرکت گفته است که ويروس کشف شده، به عنوان يک "سلاح الکترونيک" از سوى غرب و اسرائيل عليه ايران بکار رفته است.

ايران نيز به نوبه خود فاش ساخت که ويروسى با اين مشخصات کشف کرده و توانسته است، برنامه اى عليه آن بسازد که قادر به شناخت ويروس مخرب و خنثى کردن عملکرد آن است.

"کاسپرسکى لاب" که يکى از بزرگترين شرکت هاى سازنده نرم افزارهاى ضد ويروس در سطح جهان به شمار مى آيد، با صدور بيانيه اى اعلام کرد که کارشناسان اين شرکت ضمن شناسايى ويروس "فليم" اتحاديه بين المللى ارتباطات را در جريان گذاشته اند.

گفتنى است که ايران يک ماه پيش خبر از آن داد که تهاجم ويروس خاصى را عليه کامپيوترهاى خود در صنعت نفت متوقف کرده است.

شرکت روسى "کاسپرسکى لاب" مى گويد: خطر ويروس فليم بيش از 20 برابر ويروس استاکس نت که در سال 2010 در صنايع اتمى ايران يافته شد، مى باشد.