.
.
.
.

معترض برهنه مصری هفته آینده محاکمه می شود

به اتهام اشاعه فحشا

نشر في:

دادگاه کیفری مصر روز پنجشنبه 29-6-2012 به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به پرونده اتهامی علیا ماجده المهدی و دوستش کریم عامر حکم داد.

این پرونده در پی انتشار جنجال برانگیز عکس های برهنه علیا و نقاشی های پورنو از سوى عليا و كريم تشکیل شده است.

علیا ماجده المهدی دختر 20 ساله مصری است که می گوید عضو جنبش 6 آوریل است، سال گذشته با انتشار عکس های کاملا برهنه خود روی وبلاگ و صفحات فیسبوک و تویتر شخصی اش جنجال به راه انداخت .

اين دختر و نامزد وى اقدام خود را "جنبش آزادیخواهی اونلاین" نامیده بودند.

اکنون دادگاه جنایی پرونده دو متهم را به دایره دیگری احاله داده است. بنابر این اولین جلسه محاکمه آن ها روز 4 ژوئیه آینده برگزار خواهد شد.

سه خبرنگار علیه علیا المهدی و كريم عامر به اتهام توهین به ادیان و اشاعه فحشا شکایت کرده بودند.

آن ها همجنین علیا المهدی را به اعمال مخالف عفت عمومی و مخل آداب از راه انشار عکس های برهنه اش متهم کرده بودند. اتهام انتسابی به كريم عامر هم عبارت است از نشر اندیشه های تندروانه عليه دین بر روی وبلاگ خود در اینترنت و توهین به روحانیت است.