.
.
.
.

روحانی برجسته عراقی: من بر جنازه شاه نماز خواندم و پشیمان نیستم

در گفت و گو با تلویزیون العربیه

نشر في:

آیت الله سید طالب الرفاعی یکی از بنیانگزاران برجسته حزب الدعوه اسلامی عراق روز جمعه 14-9-2012 در گفت و گو با ترکی الدخیل مجری برنامه "اضاءات" در تلویزیون العربیه گفت:" من بر جنازه شاه نماز خواندم و پشیمان نیستم."

وی افزود:" شاه انسان مسلمانی بود و نماز خواندن بر جنازه مسلمان هیچ گونه اشکال شرعی ندارد".

وی در اشاره به مو اضعی که در آن زمان در مخالفت با عملکرد وی از سوی رسانه های جمهوری اسلامی گرفته شده بود گفت:" من کار اشتباه یا خلاف شرعی انجام ندادم و شاه تا زمان فوت انسانی مسلمان بود، در ضمن خود آیت الله خمینی فتوایی دارد مبنی بر اینکه نماز خواندن بر جنازه مسلمان حتی اگر گناهکار هم باشد اشکالی ندارد."

مخالفت با اسلام سیاسی

این روحانی عرب شیعه ضمن ابراز مخالفت با اسلام سیاسی که در حال حاضر در برخی از کشورهای منطقه به قدرت رسیده است، گفت:" اسلام سیاسی باعث شده که گروه های اسلامی که روزگاری هدف اصلی آنها ارشاد و آگاه سازی جامعه بود، امروزه همچون انسان تشنه ای که به دنبال آب می گردند، کاملا شیفته رسیدن به قدرت شده اند."

الرفاعی گفت:"با اینکه من از موسسین اصلی حزب الدعوه هستم، اما اکنون به عملکرد این حزب و آزمندی برخی از اعضای آن برای مسلط شدن و رسیده به اریکه قدرت اعتراض دارم."

وی اظهار داشت:"من در سن 20 سالگی مبارزه را در کنار محمد باقر صدر آغاز کردم و به نظر من مهمترین عامل و انگیزه برای تاسیس گروه های اسلامی در آن زمان واکنشی بود که این احزاب در برابر احزاب کمونیستی در کشورهای اسلامی از خود نشان می دادند."

الرفاعی افزود:" در گفتمان اسلام سیاسی رابطه ای ناگسستنی میان اسلام سیاسی شیعی واسلام سیاسی سنی وجود دارد و حزب الدعوه از نظر ساختار سیاسی تحت تاثیر مستقیم اخوان المسلمین بوده است."

وی در را بطه با همسویی این احزاب در گذشته گفت: این دو حزب تا قبل از اینکه به قدرت برسند رابطه ای بسیار نزدیک داشتند، تا جایی که اخوان المسلمین عراق به من پیشنهاد رهبری حزب اسلامی عراق دادند".

مراجع عرب و مراجع فارس

آیت الله سید محمد الرفاعی سپس به تغییراتی که در دیدگاه های مذهب تشیعه در طی تاریخ بوجود آمده اشاره کرد و افزود:"متاسفانه مرجعیت شیعه به طور انحصاری زیر سلطه فارس ها در آمده و از زمان آیت الله کاشف الغطاء تاکنون مراجع همه مراجع فارس بوده اند. با اینکه مراجع عرب وجود داشته اند که از نظر علمی از سطح بالاتری برخوردار بودند اما دخالت "بازار" و عامل کمک های مالی دولت های ایران، مذهب تشیع را به مذهبی انحصاری تبدیل کرده است. من امیدوارم این مذهب روزی از این حالت خارج شود".