عاجل

البث المباشر

پرتاب کفش به سوی احمدی نژاد توسط یک جوان سوری در مصر

هنگام خروج رئیس جمهوری ایران از مسجد ''الحسین'' قاهره روی داد

خبرگزاری ''آناتولی'' گزارش داده است که یک جوان سوری تلاش کرد هنگام خروج محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از مسجد ''الحسین'' قاهره، با کفش به او تعرض فیزیکی کند، اما نیروهای امنیتی مصری مانع این جوان سوری شدند و در جا او را بازداشت کردند.

احمدی نژاد نماز مغرب و عشا را در این مسجد خوانده بود.

این خبرگزاری نوشته است که یک جوان که به احتمال زیاد سوری بود تلاش کرد کفش خود را به سمت احمدی نژاد هنگام خروجش از مسجد ''الحسین'' پرتاب کند.

این گزارش افزوده است که این جوان که به لهجه ای شبیه لهجه سوری سخن می گفت، در حالی که کفش خود را به دست گرفته بود، به سوی احمدی نژاد حمله ور شد اما نیروهای امنیتی مصر مانع او شدند و او را دستگیر کردند.

جوان مهاجم هنگام حمله خود علیه ایران شعار می داد از جمله این که فریاد می کشید ''برادران ما را کشتید.''

ویدیویی که از این حادثه پخش شده است، جوان را نشان می دهد که کفش به دست در حالی که فریاد می زند، به سمت احمدی نژاد نزدیک می شود و خود را به چند متری او می رساند. او سپس کفش خود را پرتاب می کند که به یکی از محافظان رئیس جمهور ایران می خورد.

هنگام جضور احمدی نژاد در مسجد نیز دو نفر از حاضران با یکدیگر درگیر شدند. یکی از آن ها تابلویی در دست داشت که روی آن نوشته بود ''وارد مصر شوید انشا الله در امان هستید.'' دیگری بر سر او فریاد زد: ''برادران ما را می کشند و ما اینجا به آن ها می گوییم وارد مصر شوید در امان هستید!؟''

خبرگزاری ''الیوم السابع'' مصر گزارش داده است که چهار تن از متهمان این حادثه دستگیر شده اند و حاتم البنا رئیس دادستانی منطقه الجمالیه، تحقیق از آنها را آغاز کرده است.