.
.
.
.

تشکیل کمیته ای برای ''کنترل نظام'' با مدیریت فرزندان آیت الله خامنه ای

گزارش های رسیده به ''العربیه.نت'' حکایت می کند

نشر في:


خبرهای رسیده به ''العربیه.نت'' حاکی از آن است که کمیته ای با حضور شماری از شخصیت های اصولگرا به منظور ''کنترل نظام'' تشکیل شده است.

بنا بر این گزارش ها، مسئولیت مدیریت این کمیته را مجتبی و میثم، دوتن از فرزندان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند.

این کمیته همزمان با اوج گرفتن اختلافات در اردوگاه اصولگرایان حاکم بر ایران تشکیل شده است. شماری از شخصیت های نزدیک به آیت الله خامنه ای و همچنین وزرای اخراجی از دولت احمدی نژاد در این کمیته عضویت دارند.

جرقه تشکیل این کمیته هنگامی زده شد که شماری از وزرای سابق با ارسال نامه ای به آیت الله خامنه ای خواستار تشکیل ستادی برای ''در کنترل گرفتن مدیریت اجرایی کشور در یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری'' زده شده است.

روزنامه دولتی ایران خبر ارسال این نامه به آیت الله خامنه ای را آگوست گذشته منتشر کرده و نوشته بود که منوچهر متکی و مصطفی پورمحمدی وزرای امور خارجه و کشور سابق از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.

اما بنا به گزارش های رسیده به ''العربیه.نت'' وظیفه کمیته جدید به گونه ای دیگر تعریف شده است. این کمیته موظف است در درجه نخست برای جلوگیری از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آینده توسط دولت احمدی نژاد تلاش کند. پس از آن در صورتی که نامزد جریان احمدی نژاد با پیروزی در انتخابات رئیس جمهور شود، این کمیته ضمن کنترل او زمینه را برای تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی فراهم کند.

به نظر می رسد اوضاع پیش آمده و اختلاف های درون نظام، آیت الله خامنه ای و اطرافیانش را بیش از پیش نسبت به کنترل کشور نگران کرده است .